Sök

Tidigare kolumnister Anna-Karin Friis

Anna-Karin Friis

Anna-Karin Friis är finlandssvensk freelance redaktör, stationerad i Bryssel

 

Krishets och hemlighetsmakeri i Bryssel

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Anna-Karin Friis

Torsdag, 12 Januari 2012 11:11

Det är oroande att man i Bryssel börjat lufta argument för att Europa i framtiden ska ha kraftigt nedmonterade välfärdssystem och bygga på privata kostnadsbelagda tjänster snarare än ett offentligt system för basservice. Jag har försökt spåra var de argumenten härrör från, men inte stött på annat rättfärdigande än att en neoliberal agenda smygs in bakvägen. Särskilt upprörande är att man inte här för diskussionen om ett hurudant samhälle vi vill ha, särskilt som EU till all tur inte har kompetens inom socialförsäkring eller socialpolitik i egentlig mening. Att EU-kommissionen dock förespråkar en social nedmontering ser jag som en arrogans utan like och som ett uttryck för ett elitistiskt autokratiskt maktsystem.

Läs mer

   

”Vi står inför en europeisk Big Bang” - ett plock bland höstlöven i Bryssel

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Anna-Karin Friis

Måndag, 24 Oktober 2011 09:21

Mitten av oktober; de politiska brandtalen om att stärka de federalistiska dragen i EU avlöser varann. Kommissionsordförande Barroso hetsar för att ersätta den monetära unionen med en ekonomisk och fiskal union där kommissionen är drivkraften, inte de mellanstatliga mötena och avtalen som hittills. Eller som han uttryckte det i veckan; kommissionen ska kunna kräva en andra behandling av ett EU-lands nationella budgetförslag och kräva ändringar, övervaka verkställandet och utöva budgetdisciplin, därför att "mera disciplin och mera integration betyder mera Europa".

Läs mer

   

EU(ro)realism – demokrati och dess föverkligande

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Anna-Karin Friis

Fredag, 5 Augusti 2011 07:36

Jag har bemötts med ilskna kommentarer, förakt, förtal, iskyla och utfrysning ur vissa kretsar i respons till mina tidigare kolumner och artiklar där jag reflekterat kring maktpositioner inom EU, bristen på demokratisk insyn och intresserepresentanters otillbörliga inflytande.

Läs mer

   

Se upp för "eurokratins" makt!

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Anna-Karin Friis

Onsdag, 18 Maj 2011 10:13

När jag skriver detta samlas EU-ländernas finansministrar i Bryssel, öppet den här gången i kontrast till det högst hemliga möte som hölls i början av maj i Luxemburg. Alla principer om öppenhet och insyn som villkor för politisk ansvarighet åsidosattes då eurozonens finansministrar ansträngde sig till det yttersta för att hemlighålla mötesaktionen där man enligt sedermera läckta uppgifter också lyfte katten på bordet, dvs. grunnade på tabut kring huruvida Grekland står inför en omstrukturering av statsskulden med utträde ur eurozonen som följd. Utmaningarna för den offentliga låntagningen och analyserna av de riskbenägna ländernas budget och skuldstruktur står fast, men för politikerna har det blivit en ändlös lek att inte vidkännas realiteter. Det är anmärkningsvärt till vilken grad det politiska maktskiktet i EU präglas av missriktade åtgärder, om ens några alls, och en slags kollektiv oerfarenhet och inkompetens.

Läs mer

   

Om kulturellt likaberättigande och mångfald

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Anna-Karin Friis

Onsdag, 16 Mars 2011 12:30

Jag förfasades häromdagen över en nyhetsrubrik jag såg i en finsk populistisk webbtidning om invandrarkvoter i skolorna. Det handlade om en liten opinionsundersökning som det finska lärarförbundet gjort bland sina medlemmar. Under rubriken "Det skulle räcka med en tredjedel" refererades resultaten in den finska lärartidningen. Ingressen utbasunerade att våldet ökar, spänningar mellan invandrare och den 'inhemska' befolkningen förvärras och lärare övergår till andra skolor då andelen invandrare stiger. Nästan hälften av lärarna vill begränsa andelen invandrare i skolorna till 20-30% medan en tredjedel inte vill ha någon kvotering.

Läs mer

   

Grubblerier ombord på rymdfärjan Eurobryssel

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Anna-Karin Friis

Måndag, 17 Januari 2011 10:21

Hör du till dem som någon gång ondgjort sig över till synes idiotiska beslut som tagits i Bryssel? Och förundrat dig över vilket ljushuvud som kläckt idéen? Med stor sannolikhet har förslaget sitt ursprung i en av de över tusen expertgrupper som verkar som rådgivande arbetsgrupper för EU-kommissionen. EU kan i sig te sig som en svårgreppad beslutsapparat, om man ser till beslutsgången mellan institutionerna; EU-kommissionen med initiativrätt och rådet och parlamentet som delar lagstiftningsmakten. Men tar man dessutom med expertgrupperna i beräkningarna blir kalkylen ogenomskådlig.

Läs mer

   

Olyckskorparna kraxar sig hesa om euron

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Anna-Karin Friis

Fredag, 26 November 2010 15:11

Det är spännande tider vi lever i. Hela det här året har präglats av braskande rubriker om trubbel i eurozonen; krismöten, räddningoperationer och återupplivningsförsök. Irland gav till slut motvilligt efter för påtryckningarna att ingå ett räddningspaket som antagligen kommer att uppgå till 90 miljarder euro.

EU-experter och IMF ska göra upp ett treårigt hjälppaket om man kan enas om villkoren. Finansminister Katainen varnar för total katastrof om inte den här krisen hade avhjälpts. Europeiska rådets ordförande Herman van Rompuy varnar för att hela EU-bygget rasar om inte eurokrisen avhjälps. Tyska förbundskanslern Angela Merkel varnar för att EU går om intet om euron urartar. Också andra politiker har medgett att risken för att eurozonen kan splittras är verklig.

Läs mer