Logga in

Sök

Aktuellt

Johan Häggman är handläggare i bl.a. minoritetsfrågor vid Europeiska Unionen
i Bryssel.

 

Varför blir vi inte fler?

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Johan Häggman

Måndag, 19 April 2010 13:29

Svenskan i Finland är ett av få större minoritetsspråk i Europa som förlorar terräng. Sedan 1970 har finlandssvenskarnas antal minskat med drygt 13.000 personer. Siffrorna talar sitt tydliga språk. År 1940 var antalet svenskspråkiga 354.000, år 2002 var siffran nere i 290.000. År 1880 utgjorde svenskarna 14,3% av landets hela befolkning, år 2002 var procenttalet 5,6.

Läs mer

   

Hur kan Europeiska unionen stöda minoritetsspråken?

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Johan Häggman

Måndag, 8 Februari 2010 18:49

De språkliga minoriteterna har stora förväntningar på Europeiska unionen. Som medlem av språkkommissionär Leonard Orbans kabinett har jag under de senaste tre åren haft möjlighet att sammanträffa med representanter för olika språkminoriteter inom EU och ta del av deras problem och målsättningar. Nästan 10 procent av EU-medborgarna tillhör någon språklig minoritet och många av dem representerar därill stora folkgrupper som t.ex. katalanerna, som är fler än Finlands hela befolkning.

Läs mer