Sök

Tidigare kolumnister Barbro Hedvall

Barbro Hedvall

Barbro Hedvall är ledarskribent på Dagens Nyheter.

 

Märkesåret öppnade perspektiv

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Barbro Hedvall

Tisdag, 15 December 2009 13:29

Märkesåret 2009 är snart slut. För svensk publik har det bjudit nyheter, om än två hundra år gamla.

Nyheter därför att kunskapen om och intresset för historia är så fragmentarisk och - åtminstone för en bred allmänhet - inriktad på det riktigt gamla och det tämligen färska. Svensk forntid och tidig medeltid om vilken vi inte kan veta särskilt mycket eftersom källorna är fåtaliga, lockar allt fler. Och det är inte bara Jan Guillous hjälte Arn som drar.

Läs mer

   

Krönika, berättelser

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Barbro Hedvall

Måndag, 5 Oktober 2009 10:18

Vad är det med kulturdebatter som gör dem så svårgripbara? Tänk på en vanlig politisk träta mellan olika läger, den kan gälla vinster i skolverksamhet, skattesänkningar till pensionärer eller rätten att ta del av musik och film utan att betala - handfasta frågor och tydliga svar.

Sådana syns inte till i den just nu här i Sverige mest aktuella kulturfrågan.

Läs mer

   

Affischklistrande ateister är sommarflugor

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Barbro Hedvall

Måndag, 13 Juli 2009 10:12

Svenska somrar betyder svenska sommardebatter. Sådana flammar upp och fyller kultur- och debattsidor under några månader och är sedan glömda. De utmärks av en ovanlig hetta i tonen, den brukar dessutom stegras ju mindre väsentligt ämnet är för den stora allmänheten.

I år bröt denna debatt ut ovanligt tidigt - och kanske angår ämnet för ovanlighetens skull en större grupp. Jag syftar på de så kallade Humanisterna och deras kampanj mot gud - eller snarare GUD.

Läs mer

   

Bortglömd krishantering

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Barbro Hedvall

Måndag, 4 Maj 2009 10:55

Häromdagen uppmärksammade Sveriges radio Märkesåret. Redan i morgonprogrammet hade en reporter gått ut och gjort en slumpvis rundfråga på sta´n.
- Vet du vad Märkesåret är, lydde den första frågan. Svaren blev, föga överraskande, nää.
- Vad står 1809 för, var den följande frågan. Svararna var lika oförstående inför den.
- Jo, det markerar skilsmässan mellan Finland och Sverige, förklarade reportern. Varpå de flesta visade sig förvånade: Hade Sverige och Finland hört ihop?

Läs mer

   

Finländsk röst behövs i Svenska Akademien

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Barbro Hedvall

Fredag, 20 Februari 2009 11:21

Vi är inte så många som har svenska som vårt modersmål. Och det är bara vi som kan vårda oss om svenska språket.

Två enkla konstateranden. De borde inte möta några invändningar. Och gör det inte heller så länge resonemanget inte förs vidare. Använder jag dem däremot som grund för att diskutera litteraturläsningen i skolan eller talspråket i radio är det annorlunda.

Jag medger att begreppet språkvård påminner en del om de goda böcker, fast med tråkiga omslag, som vi på min tid fick att använda i skolan. Men se bort från dammet och tänk på vad det handlar om: att hålla språket i trim så att det är klart och begripligt, så att vi kan använda det i alla upptänkliga situationer, det är att vårda språket.

Läs mer