Sök

Tidigare kolumnister Dennis Rundt

Dennis Rundt

Dennis Rundt är pol.dr och fd. chefredaktör för Vasabladet.

 

Oskiljbara, trots allt?

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Dennis Rundt

Måndag, 23 November 2009 11:13

I 659 år, från 1150 till 1809, var Sverige och Finland en stat. I sammantaget 169 år, 1219-1262 och sedan 1397-1523, bildade Sverige, Norge, Island och Finland en union, under den senare perioden i form av Kalmarunionen.

Det var en slags förbundsstat som motverkade en tysk expansion norrut. Kalmarunionen skulle aldrig upplösas, men så skedde när de tyska storfurstarna inte längre var ett hot.

Läs mer

   

Varumärket?

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Dennis Rundt

Måndag, 14 September 2009 10:28

Misstankarna om att finlandssvenskarna inte klarar sig ensamma bekräftas av det Björn Sundell skriver på Magmas hemsida om det nya finländska varumärket.

Under rubriken "Finland, Europas bäst bevarade hemlighet" (16.8) aktualiserar han, kanske utan att mena det, svenskans ställning i Finland och gör det lättare att förstå vad som hotar den:
Svenskfinland och finlandssvenskarna löper risk att bli "Europas bäst bevarade hemlighet i Finland", till exempel.

Läs mer

   

...är hjälpen som närmast

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Dennis Rundt

Måndag, 6 Juli 2009 10:59

1970-talet var politiskt en dramatisk period, fullt av motsättningar. Men då fanns inte orsak skriva om svenskans ställning på samma sätt som nu.
Finlandssvenskheten var finlandssvenskarnas ensak. Finlandssvenska debatter handlade om borgare och socialister, regionalpolitik och högskolutbildning, kultur- och bygdesvenskhet samt om huruvida finlandssvenskarna skulle ha en egen tv-kanal.

Läs mer

   

Fyrtiotalisterna avgjorde språkstriden

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Dennis Rundt

Måndag, 20 April 2009 10:27

Vi kan se det ur flera olika perspektiv.

På Magmas hemsida konstaterades nyligen att Karl-August Fagerholm (1901-84, socialdemokrat, ledare för svenska arbetarförbundet, talman, mångfaldig minister, nära på president) troligen var den sista finlandssvensken som nådde till samhällets topp.

Läs mer

   

Donners skygglappar

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Dennis Rundt

Måndag, 9 Februari 2009 14:30

I sin första kolumn på denna hemsida stämplade Jörn Donner begreppet "finlandssvensk" som irrelevant, missvisande, otidsenligt.

– Svensktalande har bott här sedan många århundraden, de flesta har haft det ihop med någon från främmande land, eller med en finskspråkig. Rena finlandssvenskar kan de inte heller kallas, hur länge än jorden de möjligen odlat varit "svensk", och att de alltjämt talar svenska är i många fall en tillfällighet, skrev han.

Läs mer