4 nov 2014 
10.00 – 12.00 
Café Ekbergs festvåning Ekberg Extra (2. våningen)
Bulevarden 9 A

Tankesmedjan Magma har i samarbete med Svenska pensionärsförbundet genomfört en ny utredning, Guldålder – men inte för alla. Pensionärsliv år 2024. Denna framåtblickande omvärldsanalys granskar hur pensionärernas liv och verksamhetsförutsättningar påverkas när lagstiftningen förändras, pensionärernas andel av befolkningen ökar och den offentliga sektorn tvingas spara.

Den nya utredningen presenteras

Tisdagen den 4 november 2014 kl. 10–12 i Café Ekbergs festvåning Ekberg Extra (2. våningen), Bulevarden 9 A i Helsingfors.

De närmaste tio åren medför dramatiska förändringar i pensionärernas tillvaro. I samhällsdebatten behandlas åldrandet ofta som en växande börda i en i en hårt pressad offentlig ekonomi. Magmarapporten vill däremot betrakta både risker och möjligheter, och även se seniorerna som den resurs de utgör.

Rapporten är skriven av jur. kand. Marcus Henricson och behandlar bland annat behoven av vård och service, konsekvenserna av den tekniska utvecklingen, seniorekonomin, polariseringen mellan olika grupper av pensionärer, nya boendelösningar och de språkliga särbehoven.

Omvärldsanalysen kommenteras bland annat av Ole Norrback, ordförande för Svenska pensionärsförbundet och Lea Stenberg, projektchef vid Vanhus- ja lähemmäispalvelun liitto.

Kaffe serveras från kl. 9.45.

ANMÄL Dig senast 28.10 via vårt elektroniska anmälningsformulär.

Hjärtligt välkommen!