11 dec 2014 
10.00 – 12.00 
Rake-salen
Skillnadsgatan 4, Helsingfors

Diskussionen om kulturpolitiken i Svenskfinland handlar oftast om fonderna och stiftelserna, men staten, kommunerna, fonderna, stiftelserna, föreningarna och de kommersiella aktörerna bidrar alla på sitt sätt till kulturens olika uttrycksformer och alla har sina egna utdelningsprinciper. Vem bär egentligen ansvaret för den svenskspråkiga kulturens framtid i Finland? Är det alls möjligt att tala om en hållbar kulturpolitik på svenska? 

Det här är frågor som behandlas i tankesmedjan Magmas nya utredning som presenteras vid ett seminarium

Torsdagen den 11 december 2014 kl. 10–12 i Rake-salen, ingång från Skillnadsgatan 4C i Helsingfors

I utredningen kartlägger FD Maria Hirvi-Ijäs institutionerna som påverkar den svenskspråkiga kulturens verksamhetsförutsättningar. Utredningen ger fakta om hur beslut gällande förvaltning och finansiering fattas på olika håll. Skillnaderna i kriterier och beslutsgång är stora.  Kulturfinansieringen är mycket splittrad.

Efter lanseringen av rapporten följer kommentarer av Leif Jakobsson, direktör för Svenska Kulturfonden, Pasi Saukkonen, direktör för Kulturpolitiska forskningsstiftelsen Cupore och Jan Kenneth Weckman, bildkonstnär. 

Kaffe serveras från kl. 9.45.

Anmäl Dig senast måndagen den 8 december via vårt elektroniska anmälningsformulär

Tilläggsinformation ger Björn Sundell, utredningsansvarig vid Magma, 050 594 7550, bjorn.sundell@magma.fi

 

VÄLKOMMEN!