Sök

Tidigare kolumnister Henrik Helenius

Henrik Helenius

Henrik Helenius är pensionerad svensk redaktör vi Metallförbundets tidning Ahjo, känd för sina internationella reportage och personintervjuer.

 

Ett stycke bortglömd Helsingforssvensk historia

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Henrik Helenius

Måndag, 23 Januari 2012 15:35

För en tid sedan satt jag på Arbetararkivet i Helsingfors. Jag hade beställt två pärmar med material om Helsingfors svenska järn- och metallarbetarfackavdelning nr 4. Det som kunde ha blivit en tråkig genomgång av gamla dammiga protokoll, medlemsförteckningar och trista räkenskapsböcker blev i stället en fascinerande resa tillbaka i tiden. En sak som omedelbart slog mig var hur mycket som kändes igen och hur välbekanta många av miljöerna verkade. Ändå har det gått hundra år sedan den föreningen fanns till.

Läs mer

   

Ryska lärdomar – på finlandssvenska

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Henrik Helenius

Fredag, 18 November 2011 15:11

Vi har ett grannland som aldrig upphör att fascinera, nämligen Ryssland. Spännande, men också skrämmande, med tanke på landets blodiga och våldsamma historia. Gåtfullt och dunkelt. Men samtidigt också förvaltare av ett enormt kulturellt arv från odödliga författare till ovärderliga konstverk. Misstänksamt, men även med prov på gästfrihet och generositet av oanade mått.

Läs mer

   

Löntagaren laddar upp

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Henrik Helenius

Fredag, 16 September 2011 11:26

Sommaren 2011 fattades två viktiga beslut som berörde den finlandssvenska informationen inom två stora organisationer. Den socialdemokratiska partistyrelsen beslöt att utveckla och satsa på webbtidningen Arbetarbladet. Och Finlands Fackförbunds Centralorganisations (FFC) kongress beslöt att den svenskspråkiga medlemstidningen Löntagaren ska fortsätta att utkomma som papperstidning.

Läs mer

   

Arbetarbladet kämpar vidare

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Henrik Helenius

Söndag, 19 Juni 2011 09:04

Ur finlandssvensk synvinkel var det ett mycket positivt beslut som den socialdemokratiska partistyrelsen fattade i juni 2011 gällande omfördelningen av partiets informationsstöd. Man beslöt nämligen att utveckla och stöda webbinformationen, huvudorganet Uutispäivä Demari samt - glädjande nog - den finlandssvenska socialdemokratiska webbtidningen Arbetarbladet.

Läs mer

   

Svenskan stärks i Norge

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Henrik Helenius

Måndag, 18 April 2011 12:25

Svenskan andra inhemska språket i Norge! Det kunde väl vara en toppnyhet för alla både svensk- och finskspråkiga medier i Finland särskilt med tanke på den språkdebatt som nu förs i vårt land. En debatt som tycks handla om hur lite man ska lära sig - inte hur mycket vilket i tiderna var idealet för många av de stora skolreformatörerna och folkbildarna.

Läs mer

   

Med gemensamma krafter

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Henrik Helenius

Måndag, 21 Februari 2011 00:00

"Med gemensamma krafter ska vi ta oss upp ur finanskrisen. Det är det ingen skillnad mellan arbetstagare och arbetsgivare, eftersom vi alla är i samma båt."

Under mitt sista år, dvs. 2010, efter nästan exakt tre decennier som svenskspråkig redaktör vid Metallarbetarförbundets medlemstidning Ahjo var signalerna från de flesta av arbetsplatserna inom metallindustrin de samma. Svenskfinland var på den punkten inget undantag och det ovannämnda citatet härstamma från en metallverkstad i Jakobstad.

Läs mer