Logga in

Sök

Arkiv Länkar Wallin har vunnit ett slag, men...

Wallin har vunnit ett slag, men...

Länkar

I Österbottens Tidning skriver Henrik Othman på ledarplats ( 20.3.) att frågan om Dagsvik blivit politisk teater, emn att försvarsminister Stefan Wallin får låga stilpoäng för sitt sätt att sköta saken:

"...Men genom att först servera en version som till avgörande delar avviker från det andra uppfattar som överensstämmande med verkligheten, har han gett vapen i hand på politiska motståndare och språkhetsare.

Hans försök att förklara sig har framstått som arroganta bortförklaringar.

Ödmjukhet är inte Stefan Wallins paradgren.

Stefan Wallin kan ha vunnit slaget om Dragsvik, men på lång sikt kan ha ha skadat kampen för det svenska i Finland."

http://www.ostnyland.fi/ledare/2012-03-19/wallindebatten-har-inget-sakinnehall