Logga in

Sök

Arkiv Lästipset

Lästipset

Bok- och tidskriftsrecensioner.

 

Var det svenska någonting gott?

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Skrivet av Anders Björnsson Onsdag, 21 Augusti 2013 13:34

Den gamla Hegelska föreställningen att ett folks historia börjar först när folket i fråga har uppnått en egen statlig existens frodas alltjämt på sina håll. Den var ett nyttigt korrektiv till en äldre seglivad tanke att man borde söka folkets ursprung så långt tillbaka i tiden som möjligt, i ett arkaiskt eller rentav paradisiskt tillstånd.

Läs mer

   

Det mångkulturella Finland

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Skrivet av Björn Sundell Onsdag, 3 Juli 2013 11:28

Dagens Finland hör till Europas mest mångkulturella samhällen. Granskar man lagstiftningen, institutionerna och (de flesta) partiernas politiska jargong borde invandringen inte utgöra något större samhällsproblem, konstaterar Pasi Saukkonen i sin bok "Erilaisuuksien Suomi". Problemet är att klyftan mellan teori och verklighet är både bred och djup.

Läs mer

   

Historien om en bil

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Skrivet av Nils Erik Forsgård Tisdag, 11 Juni 2013 21:11

Biltillverkaren Volkswagen fyller 75 år.

Vi bottnar då i året 1938, i regionen Niedersachsen, norr om Braunschweig, nära staden Fallersleben och den så kallade Mittellandkanal. I detta område uppstod så småningom staden Wolfsburg. Där har Europas största biltillverkare sitt hjärta ännu idag, ackompanjerad av ett fotbollslag i Bundesliga. I slutet av juni firar staden Wolfsburg sin historia med olika festligheter. Det talas om"ein Festwochenende".

I maj 1938 såg världen annorlunda ut.

Läs mer

   

Offret måste inte vara en godhjärtad människa

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Skrivet av Anders Björnsson Tisdag, 21 Maj 2013 11:47

Hos människor som behandlas illa framträder ofta deras sämsta egenskaper. De kan bli griniga och gnälliga, retsamma, vildsinta. Man kan se det på tunnelbanan när föräldrar hunsar och härjar med sina barn. Barnen vill ge igen för nesan, förödmjukelsen. Det är svårt att inte tycka att det är deras rätt som barn. Det är en rätt de tar sig. För rätten finns ju inte. Rätten är en erövring, och följaktligen kan den gå förlorad.

Kan man tillämpa detta resonemang också på grupper av människor? Det är inte alldeles säkert. När många människor kommer samman kan de bestämma sig för att låta oförrätten vara. Att det kostar för mycket att hela tiden ge betalt för gammal ost är egentligen en gammal lärdom. Det finns experter på äldre tid som har menat att den europeiska människan efter de peloponnesiska krigen lärde sig att leva med oförrätten. Hämnden ökade lidandet.

Läs mer

   

Farlig flerspråkighet

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Skrivet av Lia Markelin Torsdag, 11 April 2013 15:02

Så heter en ny bok som utgetts av det ansedda förlaget Palgrave Macmillan. Med tanke på bokens innehåll känns rubriken kanske lite väl raffig: här handlar det inte så mycket om att flerspråkighet i sig skulle vara farligt, utan vilka risker det medför att inte handskas med flerspråkighet på ett adekvat sätt.

Är alla språk jämlika? Vilka språk inkluderas i "positiv" flerspråkighet, och vilken uppskattning röner invandrares egna modersmål? Exkluderas somliga från gemenskapen enbart på grund av sitt språk?

Bland annat dessa frågor dryftas i boken, som är speciellt intressant på grund av sitt finska fokus. Här diskuteras bland annat Finlands tvåspråkighet, den allt större språkiga brokigheten i de finska skolorna men också flerspråkigheten i nordiskt samarbete och det engelska språkets allt större roll. Ifall man klarar av att se förbi den sociolingvistiska jargongen, med flitig användning av termer så som "high modernity" och "super-diversity", så erbjuder texterna tänkvärt material.

Läs mer

   

Engelskan tar över - på vinst och på förlust för svenskan

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Skrivet av Olav S Melin Tisdag, 26 Mars 2013 10:19

Språkförsvaret i Sverige kom nyligen ut med en bok om användandet av engelska i reklam och marknadsföring, Såld på engelska? Om språkval i reklam och marknadsföring (2013). Olika författare analyserar engelskans roll i några länder där engelska inte är officiellt språk eller huvudspråk. Språkförsvaret är en ideell organisation som arbetar för svenska språkets ställning i samhället.

Läs mer

   

Vad pengar inte kan köpa

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Skrivet av Björn Sundell Måndag, 25 Februari 2013 09:52

I en tid då kommuner och stater sparar tar marknaden över alltfler uppgifter. Denna privatisering sker runt om i världen, inom hälsovården, undervisningen, kulturen. Finns det något som marknaden inte får ta hand om? Den frågan söker Harvard-professorn Michael J. Sandel svaret på i sin bok What Money Can't Buy.

Oscar Wilde konstaterade att cynikern känner till priset på allting men inte värdet på någonting.

Läs mer

   

Sida 2 av 13