Sök

Affärer eller business? (Magma-studie 5/2011)

Sverige är en av Finlands viktigaste handelspartner och det viktigaste ursprungslandet för utländska investeringar. Samtidigt som Sveriges betydelse i den finska ekonomin består, försämras finländarnas svenskkunskaper. Är detta ett problem? Vilken är svenskans betydelse i dagens näringsliv? Har engelskan blivit dominerande?

I den här studien kartlägger ekonomie doktor, docent Wilhelm Barner-Rasmussen språkanvändningen i de ekonomiska relationerna mellan Finland och Sverige genom en omfattande webbenkät och djupintervjuer i enskilda företag.

Barner-Rasmussens enkät täcker 64 moderbolag, av vilka 37 är svenska och 27 finska. Sammanlagt representerar enkätsvaren företagsverksamhet som sysselsätter runt 57 000 personer i Finland och har en omsättning på 19 miljarder euro per år. Dessutom innefattar studien 23 djupintervjuer i 12 företag.

Ladda ner rapporten/Lataa raportti tästä

Affärer eller business (Magma-studie 5/2011)

0 Kommentarer Add Comment

Skriv kommentar
mindre | större
 

Stilisera vid behov din kommentar med följande:

[b]Fet stil[/b]

[i]Kursiverad stil[/i]

[url=Länken]Länkat ord[/url] - klicka här för att förkorta länk!

[quote]Citat[/quote]

 
 

busy