Sök

Språket på agendan i metropolen (Magma-studie 6/2011)

I huvudstadsregionen bor 65 000 svenskspråkiga personer med behov av service på svenska. Lägger man till kranskommunerna stiger siffran till 81 000 – det är mer än en medelstor finsk stad. Servicen för dessa invånare är dock i dag utspridd på flera städer och kommuner, och hur den svenska servicen för regionen skall skötas har stötts och blötts i årtionden. Ännu har inget radikalt skett. Frågan är också hur den pågående kommunreformen påverkar huvudstadsregionen.

I den här studien ritar journalisten Johanna Westman upp en "vägkarta" för hur förändrade strukturer kunde stärka det svenska serviceutbudet, inte minst inom social- och hälsovården. Med hjälp av intervjuer med beslutsfattare, forskare, tjänstemän och kommuninvånare närmar sig Westman frågan ur ett journalistiskt perspektiv. Hur ser huvudstadsregionens stadsdirektörer på den svenskspråkiga servicen? Vilka konkreta åtgärder anser experter inom social- och hälsovården att borde till för att förbättra serviceutbudet? Borde regionens kommuner samarbeta eller rentav sammanslås för att uppnå bästa resultat?

De här och många andra frågor får sitt svar i rapporten, ett viktigt tillägg i en högst aktuell debatt.

Ladda ner rapporten

Språket på agendan i metropolen (Magma-studie 6/2011)

 

0 Kommentarer Add Comment

Skriv kommentar
mindre | större
 

Stilisera vid behov din kommentar med följande:

[b]Fet stil[/b]

[i]Kursiverad stil[/i]

[url=Länken]Länkat ord[/url] - klicka här för att förkorta länk!

[quote]Citat[/quote]

 
 

busy