Sök

Via svenska - Den svenskspråkiga integrationsvägen

Under de senaste åren har den arbetskraftsmotiverade invandringen till Finland ökat kraftigt. Invandrarna kommer från alla håll i världen, i jakt på nya jobb och kanske också på nya liv. Men hur ser mottagandet och integrationen ut i Finland, på svenska, i Helsingforsregionen?

Denna rapport handlar om integrationen av invandrare i ett formellt tvåspråkigt samhälle, men tyngdpunkten ligger på frågan om möjligheterna till integration på svenska. Författarna visar på många fördelar med en lyckad integration, men de visar också på problem och strukturella utmaningar. Slutsatsen blir att Finland har stora potentiella fördelar av en genomtänkt integrationsplan som också beaktar det svenska språket och den svenskspråkiga minoritetens behov.

Rapporten är gjord på initiativ av Magma, och skriven av Karin Creutz & Mika Helander.

Ladda ner rapporten

Via svenska - Den svenskspråkiga integrationsvägen

0 Kommentarer Add Comment

Skriv kommentar
mindre | större
 

Stilisera vid behov din kommentar med följande:

[b]Fet stil[/b]

[i]Kursiverad stil[/i]

[url=Länken]Länkat ord[/url] - klicka här för att förkorta länk!

[quote]Citat[/quote]

 
 

busy