Sök

Vision 2030

I februari 2010 presenterades den omfattande rapporten om Vision 2030. Den ges ut som Magma-studie 1/2010, i samarbete med Kommunförbundet, Synocus och Svenska kulturfonden.

Rapporten Vision 2030 är scenarioprojekt om svenskans framtid utgående från förändringen i vår omvärld. Hur ser finlandssvenskarnas framtid ut? Vilka är möjligheterna och hotbilderna på vägen mot 2030? Tankesmedjan Magma och Finlands Kommunförbund har genomfört ett scenarioprojekt som engagerat många finländare med intresse för en levande tvåspråkighet. Enkätsvaren ger en mångskiftande bild av språkminoriteten. En del anser att finlandssvenskarna förenas av ett stort antal gemensamma värderingar, andra att det bara finns en gemensam nämnare, språket.

Ladda ner rapporten

Magma-studie 1/2010: Vision 2030

 

0 Kommentarer Add Comment

Skriv kommentar
mindre | större
 

Stilisera vid behov din kommentar med följande:

[b]Fet stil[/b]

[i]Kursiverad stil[/i]

[url=Länken]Länkat ord[/url] - klicka här för att förkorta länk!

[quote]Citat[/quote]

 
 

busy