Logga in

Sök

Arkiv Magma Torkel Jansson på Magma seminarium: Finland ett annat Sverige under 1800-talet

Torkel Jansson på Magma seminarium: Finland ett annat Sverige under 1800-talet

Magma

Trots att Sverige och Finland formellt skiljdes åt år 1809 hade länderna mycket gemensamt. När Finland var ett ryskt storfurstendöme gällde alltjämt den svenska lagen i Finland. Det skulle dröja ända till 1963 innan Sveriges rikes lag ändrades till Finlands lag. Spåren av den svenska lagen sitter i, än idag.

Torkel Jansson

Professorn i historia Torkel Jansson som föreläste på Magmas lunchseminarium i Helsingfors på onsdagen är aktuell med en bok som berör det gemensamma i Sverige och Finland under 1800-talet. Boken har titeln Rikssprängningen som kom av sig och utkommer på Atlantis förlag. Jansson har som historiker fördjupat sig i en jämförande nordisk forskning och har bl. a. funnit att Sverige har mer gemensamt med Finland än med Norge.
Torkel Jansson pekade i sitt föredrag också på andra likheter. Skolbetyget från folkskolan pryddes på 1800-talet av Runebergs ord ur Vårt land, "vårt land, vårt land, o dyra fosterland". Han nämner exemplet som belägg för att Topelius och Runeberg uppfattades som lika svenska som svenskarna själva. Och på etiketten på en Koskenkorvabutelj ståtade alla landskapsvapnen i nuvarande Finland.

Det var först med nationalismens uppkomst och Finlands självständighet som skiljelinjerna mellan länderna markerades tydligare.

Olav S. Melin

1 Kommentarer Add Comment
0
...men ett efterblivet
skriven av RS den 7.5.2009
Här en kort kronologisk jämförelse när viktiga händelser som stärkte demokratin, välfärden och samhället skedde i det till Kejserdömet Ryssland hörande Storfurstenfömet Finland , senare Republiken Finland (FIN) vs Kungariket Sverige (SWE)

Följande skedde först i Sverige:
Grundlag där statsöverhuvudets roll som envåldshärskare avskaffades: SWE: 1809 FIN 1919
Folkskola för alla: SWE 1842 FIN 1866
Ståndsriksdag/lantdag avskaffas: SWE år 1865 FIN 1906
Första järnvägen: SWE 1849 FIN 1862
Allmän fackorganisation grundas: SWE 1898 FIN 1907
Torparväsendet avskaffas: SWE 1907 FIN 1918
Dödsstraff under fredstid avskaffas: SWE 1921 FIN 1949
Sista politisk konflikt där deltagare dödats: SWE 1931 FIN 1949

Men, vi skall inte sörja. Beträffande följande var vi i Finland bättre:
Allmän rösträtt för män: FIN 1906 SWE 1909, för kvinnor: FIN 1906 SWE 1921
President i stället för monark: FIN 1919 SWE aldrig
Totalförbud betr. alkoholdrycker: FIN 1919 SWE aldrig
Högertrafik: FIN 1921 SWE 1967
Röster: +1
anmäl missbruk
rösta ner
rösta upp

Skriv kommentar
Denna artikel är låst och går inte att kommentera längre.

busy