Sök

Tidigare kolumnister Marika Tandefelt

Marika Tandefelt

Marika Tandefelt är professor på Hanken, Svenska Handelshögskolan.

 

Den kurdiske taxichauffören

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Marika Tandefelt

Måndag, 26 Oktober 2009 11:07

För en tid sedan skulle jag i väg med ett tidigt flyg till Stockholm. I svinottan tog jag en taxi till fältet, och körningen visade sig vara chaufförens sista för natten. Jag var sömnig, han var pigg och pratglad. När vi kom fram var jag inte bara pigg, utan också glad. Utan att chauffören hade en aning om att han lade ut texten för en finlandssvensk språkforskare, som bl.a. sysslar med språkpolitik, så gav han mig en perfekt föreläsning i ämnet. Min insats bestod mest i att jag svarade "kyllä" i olika tonlägen.

Läs mer

   

Modersmålet i skolan

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Marika Tandefelt

Måndag, 28 September 2009 08:40

Vi som på olika sätt och inom olika områden arbetar med och för svenskan i Finland har redan länge uttryckt vår oro för den sjunkande färdighetsnivån i modersmålet hos ungdomar och unga vuxna. Vi vet att detta inte är något speciellt för unga finlandssvenskar, utan att samma slags språkliga osäkerhet också förekommer t.ex. på finskt håll.

Motsvarande oro uttrycks också i Sverige. Vi sitter ändå inte alla i riktigt samma båt - den finlandssvenska båten är rankare och sjön är gropigare. Där man i en majoritetskontext ser bekymmer ser man i ett minoritetssammanhang problem.

Läs mer

   

Koll på språklagen

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Marika Tandefelt

Måndag, 8 Juni 2009 09:05

Den 1 juli träder den svenska språklagen i kraft. Länge har svenskans ställning i Sverige varit så självklar att den inte har behövt diskuteras, men nu har man efter ett några års förberedelser kommit till skott. Resultatet är en lag som i berömvärd svensk stil också berör landets språkliga mångfald. Svenska är landets huvudspråk, ett antal andra språk (bl.a. finskan) har minoritetsstatus och invånarnas rätt att lära fler språk vid sidan av svenska tryggas.

Läs mer

   

Svenskans hemortsrätt i två länder

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Marika Tandefelt

Måndag, 30 Mars 2009 11:19

Vid Borgå lantdag lovade kejsaren Alexander I i sin regentförsäkran att vidmakthålla den lutherska läran, konstitutionen och ständernas privilegier i storfurstendömet Finland. Kejsaren själv talade franska och hade dessförinnan undertecknat ett dokument på ryska. För de församlade lantdagsmännen lästes talet upp på svenska. Med ett ord och ett pennstreck hade kejsaren kunnat förbjuda den lutherska läran, införa rysk lag och avskaffa privilegierna, och effekten hade varit omedelbar. Han hade däremot inte lika lätt kunnat rensa ut det svenska språket, vars hemortsrätt i Finland är jämnårig med den kristna läran och alltså äldre än de lagar och privilegier som kejsaren avsåg. Det hade dessutom varit opraktiskt och för tiden otypiskt. Språk var verktyg som användes för olika funktioner i samhället; att språk också kunde laddas med symbolik kom man på först senare.

Läs mer

   

Nordens kompletta och samhällsbärande språk

Obs, öppna i ett nytt fönster. Skriv ut

Marika Tandefelt

Måndag, 19 Januari 2009 10:26

I ungefär tio års tid har nordiska språkforskare, ofta med en bakgrund i språkvården, ägnat tid och krafter åt språkpolitik. Det första kompletta språkpolitiska handlingsprogram som kom ut var det grönländska (2002). Som bäst skrivs ett handlingsprogram för finskan i Finland. Svenskarna, danskarna, finlandssvenskarna, ålänningarna, samerna (i Sverige), norrmännen, färingarna och islänningarna är redan klara med sina dokument.

Läs mer