Logga in

Sök

Arkiv Olav S Melin Rakryggad minister skärpte tonen

Rakryggad minister skärpte tonen

Olav S Melin

Inför en församlad språkelit vid Jyväskylä universitet gjorde undervisningsminister Henna Virkkunen i förra veckan (9.2.) en mycket klar markering då det gäller svenskans roll och betydelse i vårt land.

Hon inledde sitt anförande med att avfärda nyttoargumentet mot det förhatliga språket med att konstatera att visst har vi nytta av att kunna svenska, och vi ska göra det därför att det handlar om allmänbildning. Svenskan är nationalspråk och öppnar förståelse för Finlands historia.

Virkkunen tog också klart avstånd från förslaget att byta ut svenska mot ryska i skolorna i östra Finland. Ryskan är naturligtvis viktig men det finns andra möjligheter att ta in språket i skolschemat, t.ex. som främmande språk. Att städer som Imatra och Joensuu inte erbjuder ryska som främmande språk i städernas skolor är ägnat att förvåna. Börja med det, uppmanade ministern.

Henna Virkkunen efterlyste också en språkstrategi i det kommande regeringsprogrammet. Hon visste också berätta att hon tillsammans med justitieministeriet kommer att tillsätta en arbetsgrupp ännu i februari som har till uppgift att göra upp en helhetsplan för en bättre svenskundervisning.

Att kunskaperna i det andra inhemska försämrats så att nivån på kraven för ämbetsmannasvenskan måste sänkas är en källa till oro. Inte enbart på undervisningsministeriet, utan också bland utbildarna av svensklärare. Belysande är att ett prov i svenska som för tjugo år sedan underkändes i dag bedöms med vitsordet cum laude.

Enligt minister Virkkunen finns det ett klart samband mellan de svaga kunskaperna i svenska och den försämrade servicen för landets svenskspråkiga. Hon anser att situationen blivit ohållbar och är därför beredd att vidta nödvändiga åtgärder snabbt.

Henna Virkkunens tal om en förbättrad svenska var ingen engångsföreteelse. Följande dag upprepade hon sina argument och löften inför stödföreningen för landets nationalspråk.

Att hon utmanar en högljudd opinion bland bloggosfärens nyfennomaner bekommer henne inte. Detta om något visar på uppriktigt kurage hos den unga ministern.

 

3 Kommentarer Add Comment
0
Tack!
skriven av Marika Tandefelt den 19.2.2011
Några spridda reflektioner:
- Hoppas politiker och tjänstemän den här gången förstår att utnyttja landets experter på svenskundervisning på riktigt! Ta med erfarna svensklärare! Ta också med prof. em. Sauli Takala som har koll på språkinlärningen både i Finland och inom EU. Uppfinn alltså inte hjulet på nytt med risk för att det blir ett sämre hjul.
- Jag har tydligen missat att man inte i östra Finland redan nu erbjuder undervisning i ryska som främmande språk. Det trodde jag man hade gjort för länge sedan! Allt prat om behovet av ryska och inte av svenska var alltså i praktiken strunt. Behovet hade man inte erkänt och gjort något åt tidigare. Korkat.
Det är inte lätt att vara tvåspråkig på "fel" språk i det här landet. Det tycks vara så att språkkunskaper är finemang om det handlar om alla andra språk utom de två inhemska. Enfaldigt när vi borde tänka och agera mångfaldigt.
Röster: +10
anmäl missbruk
rösta ner
rösta upp
0
Finnar som inte förstår ett dugg svenska = protestagerande
skriven av Bo Stenman den 19.2.2011
Finns det ingen som kan påpeka hur kolossalt många låneord från svenskan som det finska språket består av. Med enbart dessa kunde skolorna lära eleverna tala svenska. Ta humorn till hjälp och sätt igång med t.ex följande: Pulpetti, penkki, karttakeppi, läksy,
tuoli, matto, lamppu, pulla, rulla, munkki, punkki, tunkki,
pirtti, kamari, sänky, Saknas det fantasi inom undervisningen. För att inte tala om ordföljden i främmande språk, där lär man sig också dra nytta av svenskan. Hei
Hej då.
Röster: +3
anmäl missbruk
rösta ner
rösta upp
0
Tack Marika Tandefelt!
skriven av bk den 20.2.2011
Det är för anspråkslöst att tala om "spridda reflexioner" när du i själva verket ger både en exakt sammanfattning av läget och pekar på möjliga tillvägagångssätt för att lösa "problemet". Ett särskilt tack för det du säger om risken med "nya hjul" - den är uppenbar -
Röster: +4
anmäl missbruk
rösta ner
rösta upp

Skriv kommentar
Denna artikel är låst och går inte att kommentera längre.

busy