Logga in

Sök

Om Magma

Vad är en tankesmedja?

Tankesmedjor finns till för att överbrygga klyftan mellan vetenskaplig analys och politiskt beslutsfattande. Det förutsätter en kombination av långsiktigt strategiskt tänkande och snabb reaktionsförmåga. Tankesmedjor är inte statiska, utan deras inriktning och profil justeras när samhället och omvärlden förändras. I Finland finns i dag över 20 tankesmedjor, i världen över 5 000.

Vad är Magma?

Magma är en partipolitiskt obunden tankesmedja med syfte att bana väg för nytänkande kring svenskans framtid i Finland.

Vad gör Magma?

Magma har både en analys- och en arenafunktion. Tankesmedjan genomför utredningar, konsekvensbedömningar och riskanalyser som ger underlag för finlandssvenska och nationella beslutsfattare. Magma ordnar också konferenser och seminarier. Resultaten presenteras på den egna webbplatsen, i en egen publikationsserie, i artiklar och vid offentliga framträdanden. Magma strävar efter att upprätthålla en levande, kritisk och fördomsfri debatt på svenska som engagerar en bred publik och som stärker den finlandssvenska identiteten.

Samarbetsnätverk

Magma bedriver samarbete med andra tankesmedjor, så väl i Finland, i de nordiska länderna som i Europa. Sedan 2012 är Magma medlem i European Liberal Forum (ELF).

elf_logo

Kontaktuppgifter till personalen

Nils Erik ForsgårdNils Erik Forsgård är chef för Magma. Han är docent i idéhistoria och han har tidigare verkat som gästprofessor i kulturvetenskap vid Humboldt-Universität zu Berlin och som professor i historia vid Helsingfors universitet. Bland hans böcker kan nämnas ”10115, Berlin” (2005), ”Heartlands. Anteckningar från en resa genom USA” (2007), ”September, 1808” (2008) samt ”Hemingway” (2011).
e-post: Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den , tfn 050 3386963

Olav S. MelinOlav S Melin är ansvarig för Magmas samhälls- och medierelationer. Han är teol.mag. och har tidigare verkat som chefredaktör för  Kotimaa (2005 - 2008, oktober), för Svenska Kyrkans Tidning Kyrkans Tidning (2000 - 2004) och Kyrkpressen (1983- 1999). Han har också varit folktingssekreterare (1979 - 1982). Melin är kolumnist i Hbl.
e-post:  Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den , tfn 040 3517325

Björn SundellBjörn Sundell ansvarar för samhällsanalys och utredning vid Magma. Till utbildningen är han ekonomie magister. Han har tidigare arbetat som ledarskribent vid Hufvudstadsbladet, informationchef vid Nordiska Investeringsbanken, ekonomijournalist vid TV-nytt, informationschef vid Wärtsilä-koncernen och internationell ombudsman vid Näringslivets delegation EVA. Han har gett ut två romaner, Den store mannens skugga år 2006 och Svart brev från Kina år 2009.
e-post Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den , tfn 050 5947550

liamarkelinLia Markelin är koordinator på Magma. Hon har bl.a. ansvar för uppföljningen av aktuella forskningsprojekt och samordningen av kontakter till institutioner och andra samarbetspartner. Lia kommer från Svenska handelshögskolan där hon arbetat med frågor inom högskolesamarbetet. Hon är även biträdande professor (førsteamanuensis) vid Samiska högskolan i Kautokeino i Norge, där hon bl.a. planlägger ett magisterprogram i urfolksjournalistik. Hon är väl insatt i minoritetspolitiska frågor och har också hunnit med att jobba som socialarbetare på en flyktingförläggning.
e-post Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den , tfn 040 7251775

mariahirviijasMaria Hirvi-Ijäs arbetar som forskningskoordinator på Magma. Hon har en doktorsexamen i konstforskning från Helsingfors Universitet, och har lång erfarenhet från musei- och högskolesektorn i både Sverige och Finland. Hon skriver konstkritik i både dags- och fackpress och undervisar i samtidskonstens teori och historia vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi. Hennes senaste bok, 22 tapaa – taiteellinen ajattelu suomalaisessa nykytaiteessa kommer på Parvs Publishing i början av 2014.
e-post Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den , tfn 040 560 6140

people_stma120Pol. kand. Stella Mattsson är assistent vid Magma.
e-post Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den , tfn 040 7401968

 

 

people_krko120Pol. Kand. Krista Kolehmainen svarar för Magma-akademins praktiska göromål.
e-post Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den , tfn 040 5384010

 

 

Finansiering & styrelse

Magma – Finlands svenska tankesmedja upprätthålls av föreningen Finlandssvenska institutet r.f.. Dess verksamhet finansieras av Svenska Kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen för Åbo Akademi och Stiftelsen Tre Smeder. Tankesmedjans styrelse består av ordförande och sex arbetande ledamöter.

Magmas styrelse 2014 består av professor Per-Edvin Persson, ordförande, kommundirektör Rurik Ahlberg, pol. lic. Linnea Henriksson, professor Sixten Korkman, kvalitetschefen i utbildningsväsendet i Uleåborgs stad, Päivi Mäki, vd för Stockhoms Handelskammare, Maria Rankka och medieentrepenören Paula Salovaara.

feature_237_euvalet

feature_237_korkman

feature_237_skolor

feature_237_taloustutkimus

feature_237_tvasprakigafamiljer

feature_237_norden

feature_237_sprakoar

feature_237_minoritetskampanj

feature_237_syndabockar

feature_237_kommunen