Svenskans ställning i Finland

Magma presenterar sin första undersökning om läget i Svenskfinland.

Del 1 av 3

Ett sammandrag av Magmas seminarium 21.1.2009. Nils Erik Forsgård, Kjell Herberts, Barbro Allart Ljunggren och Tom Moring ger sin syn på undersökningens resultat.

Del 2 av 3

Ett sammandrag av Magmas seminarium 21.1.2009. Thomas Wallgren och Sara Eklund kommenterar.

Del 3 av 3

Ett sammandrag av Magmas seminarium 21.1.2009. Publiken ställer frågor.


Svenskans ställning i Finland
Ladda ner studien här