Finlands okända historia (Magma-studie 2/2009)

Den svenska tiden 1150–1809. Med anledning av märkesåret 2009 ställde Magma Sveriges och Finlands gemensamma historia i fokus och vill i en europeisk kontext understryka betydelsen av kunskap om det egna landets historia. FD Janne Holméns rapport om de finsk- och svenskspråkiga läroböckernas bild av den svenska tiden i vår historia visar att gymnasieundervisningen i historia ägnar den svenska tiden i Finlands historia liten uppmärksamhet. Därför framstår den svenska tiden som en okänd historia.

 

Lunch med Janne Holmén

Del 1 av 3

FD Janne Holmén presenterar sin rapport om de finsk- och svenskspråkiga läroböckernas bild av den svenska tiden i vår historia.

 

Del 2 av 3

I del 2 talar: Ulf Sourander, Timo Sarkén, Jan Sundberg, Björn Månsson och Nils Erik Forsgård.

 

Del 3 av 3

I del 3 talar: Ulf Sourander, Kenneth Nyqvist, Gun Oker-Blom, Veronica Granö-Suomalainen.


Finlands okända historia (Magma-studie 2/2009)
Ladda ner studien här