MAGMA-DEBATT "Satsa offensivt med modiga och stora kap

I Hbl (2.4.) rapporterar Mikael Kosk från Magmas lunchseminarium med teaterprofessor Erik Söderblom: "Finlandssvenskarna håller på att backa ut i havet. Om vi ska ha något om femtio år ska det satsas nu. De viktigaste momenten är skola och kultur.

Tankesmedjan Magma ordnade på osndagen ett lunchseminarium om finlandssvensk kulturpolitik. Inledare var Teaterhögskolans professor och prorektor Erik Söderblom, som nyligen valts till verksamhetsledare för Helsingfors festspel. Enligt Söderblom har finlandssvenskarna de senaste 80-90 åren ägnat sig åt en undfallenhetspolitik som går ut på att man ligger lågt och förlitar sig på statsledningen som högsta instans. Nu behövs offensiva satsningar; modiga, stora och långsiktiga kap.

- Skolorna är det viktigaste momentet, de kan inte vara sämre än de finska skolorna. Innehållet i undervisningen är gammaldags. Skaffa datorer till skolorna, det finns bra program för undervisning i alla ämnen. Det är löjligt att inte kunna få till stånd kompetenta lärare. Höj lönerna och resultaten.

- Den andra biten är finlandssvensk kultur. All kultur som görs av finlandssvenskar är inte finlandssvensk och allt som görs av finlandssvenskar är inte kultur. Det finlandssvenska har med språket att göra. Litteraturen, teatern och filmen behöver konkreta åtgärder. Bredden ska vara bred och höjden hög, sade Söderblom.

Han vill gärna se att det beställs körkompositioner och hålls stora körsamlingar, att det om tio år finns en finlandssvensk uppsättning på teaterfestivalen i Avignon, och att finlandssvenskar inrättar ett skandinaviskt föreställningspris.

Enligt Söderblom är den multipla identiteten den nuvarande finlandssvenskhetens absolut starkaste sida. Det går inte att rädda finlandssvenskheten med att det finns människor som bara kan svenska; finska plus en bra svenska är styrkan.

- Det finlandssvenska betyder att verksamheten går på svenska och att alla är välkomna på det villkoret, sade producentnätverket Produforums koordinator Anki Hellberg-Sågfors. Hon påpekade att det inte finns tillräckligt med kulturinnehåll i utbildningarna från daghem till högskolor.

- Finlandssvenskarna blir likriktade i sin kverulantism när de klagar tillsammans, sade Svenska kulturfondens projektombudsman Sören Lillkung. Han har aldrig känt sig starkare som finlandssvensk än när han kommer till finskspråkiga, till exempel i Jakobstad där de har samma situation som svenskpråkiga på många orter.

- Finlandssvenskar är bra på att göra det trevligt och bra på att göra litteratur och teater. Vi ska bjuda in finska skolor och grupper. Det bästa sättet att komma över språkbarriärer är att lära känna människor, sade regissören och författaren Henrika Andersson, som gärna vill se ett kulturtåg med barn- och ungdomslitteratur i vagnarna.

Enligt Magmas direktör Nils Erik Forsgård finns kulturpolitiken hela tiden som en underström i Magmas utredningar. 2010 är det tänkt att Magma ska göra uttalade satsningar på kulturpolitik och utbildningspolitik.

Behovet finns; beslutsfattarna känner inte till kulturområdet tillräckligt bra."

http://www.hbl.fi/text/kultur/2009/4/2/d25590.php