Respekten för främmande kulturer börjar i skolan

”Alla barn i världen ser på samma himmel, det tänker jag ofta på,” sjunger eleverna i klass 5b på festen som avslutar det mångkulturella feståret 2008-09. Eleverna i Blomängens lågstadieskola i östra Helsingfors har bekantat sig med högtiderna i fem av världens religioner. Projektet är unikt i Finland.

Blomängenelever (foto Andrej Scherbakov-Parland)

Det här är inte invandrartäta svenska Rinkeby, inte heller finska Vesala; andelen barn med invandrarbakgrund är lägre i de finlandssvenska skolorna i Helsingforsregionen. Men andelen ökar också här. Eleverna i Blomängens skola i Botby representerar åtminstone 15 olika språk. Några anfäder kommer från Helsingfors eller Lovisa, andra från Rwanda eller Marocko. Av invandrarna har vissa kommit via Sverige eller Norge och pratar därför svenska.

Skolans mångkulturella pilotprojekt inleddes i september 2008 och avslutades nu i slutet av maj. Tolerans och kunskap om olika kulturer och traditioner stod i fokus, med särskild tonvikt på religiösa festligheter. Alla kulturer firar någonting, och för barn innebär firandet ett bejakande av en positiv nyfikenhet.

- Se på eleverna, de utstrålar glädje och entusiasm. På det här sättet blir inlärningen lustfylld, säger rektor Gun-Lis Holmstén efter avslutningsfesten. Hon betonar att det inte rör sig om religionsutövning utan om att lära känna egna och andras traditioner. Den vägen växer toleransen fram gentemot det som är annorlunda.

Det mångkulturella feståret innebar att de traditioner som fanns representerade i skolan uppmärksammades. Man började med att "fira" den stora islamska högtiden Eid-al-Fitr, Ramadans avslutningsfest. Före jul ordnades en luthersk julvandring. Blomängsbarnen gjorde arbeten om jultraditioner såsom pepparkakan, lucia och julgranen. Sedan kom gäster från den judiska skolan på besök. Blomängseleverna berättade om julfirandet och fick veta att judiska barn inte firar jul utan Chanuka. I februari firades en judisk Purimfest tillsammmans med föräldrarna, därefter katolsk Marie Bebådelse och under våren ortodox påsk.

Före varje fest bekantade sig eleverna med den aktuella traditionen. De lärde sig arabisk kalligrafi, bekantade sig med tatarisk sång, bakade turkisk baklava och gjorde egna Gabriel- och Mariadockor. I början av året uppmärksammades ämnet livsåskådning. För att konkretisera mångfalden i skolan intervjuade barnen sina föräldrar, tog reda på fakta om de egna rötterna och konstruerade slutligen släktträd som gick många generationer bakåt i tiden.

- Vi sjöng, ritade och firade, men mest intressant var ändå utflykten till Uspenskij-katedralen, menar Kalle som går i fjärde klass.

Arbetsgruppen bakom det mångkulturella projektet består av Mikaela Hasán, Heidi Johansson och Milena Parland. Varför hamnade just religionsfirandet i centrum?

- Vid högtiderna möts vardag och fest. Religionen är ofta en osynlig rikedom i skolan, säger Parland.

Feståret är avslutat, men Parland går nu vidare genom att utarbeta en handbok som kan hjälpa andra skolor att arrangera liknande program. Pilotprojektet stöds av bland annat Konstsamfundet, Svenska Kulturfonden och Sparbanksstiftelsen. Det har förverkligats i samarbete med Helsingfors stads kulturcentral och Helsingfors utbildningsverk.

För Blomängens skola innebar det mångkulturella feståret ett fartfyllt tillskott i undervisningen.

- Vi hoppas att våra elever blir toleransens ambassadörer som kan bemöta människor med olika bakgrund med respekt, säger rektor Gun-Lis Holmstén.

Tankesmedjan Magma har våren 2009 ordnat flera seminarier kring temat invandring. På hösten kommer Magma att uppmärksamma integrationen av invandrare i finlandssvenska miljöer.

Fotograf: Andrej Scherbakov-Parland