Lunch med Ainur Elmgren

FD Ainur Elmgren presenterar sin avhandling ”Den allrakäraste fienden. Stereotypier om Sverige i Finland 1918–1939”.


Lunch med Ainur Elmgren
Ladda ner studien här