Milena Parland har här tagit upp temat om hemspråksundervisningen i Finland. Tack för det!

I nio år har jag själv varit hemspråkslärare i Närpes. För en tid sedan blev jag tvungen att byta jobb. Timantalet krympte och det blev en existentiell fråga för mig. 

Problemen med hemspråkundervisningen i Finland är många. Den som jag upplevde som det största var att hemspråksundervisning faller utanför den ”vanliga” undervisningen, alltså den måste ske antingen före eller efter skolan. Dessutom var den frivillig.

När man kombinerar dessa två faktorer så kan det bli ganska svårt att upprätthålla en ordentlig hemspråksundervisning. Mina elever har varit jättetrötta efter kl 15.00 och det var förståeligt. Ingen var så ivrig heller att komma till skolan och börja sin dag kl.07.30 eller 07.45.

Det gällde att vara mycket kreativ och tålamodig om jag ville ha några elever överhuvudtaget. Det fungerade i alla fall ganska bra. Föräldrarna spelar stor roll i det här, för de är den drivande kraften bakom varje barn. Jag också startade en liten frivilligt verksamhet på sidan om, där vi dansar, sjunger, spelar teater och ha roligt. På det sättet motiverade jag flera att komma på undervisningen också!

 Den skola som har en välorganiserad hemspråksundervisning och har möjlighet att upprätthålla den vinner mycket, tycker jag. Vi behöver inte ens prata om vikten att kunna sitt eget modersmål, vikten av att tala och tänka på eget språk och vikten att förstå kulturkoderna rätt! Jag pratar om möjligheten för själva skolan att bygga en bro genom hemspråkslärarna och undervisningen. Ett språkrör som kanske kan hjälpa i olika missförstånd av olika slag.

Jag naturligtvis talar från egen erfarenhet.

 Mina elever var mycket stolta över ” de bosniska timmarna”, som de kallade dem. De var alltid glada när rektorn eller klasslärarna kom på besök och på detta sätt bekräftade att hemspråksundervisningen fanns och att den var viktig.

Jag kan inte ens räkna hur många gånger jag förklarade olika situationer som barnen upplevde som konstiga, även orättvisa i skolmiljö, och tvärtom. Många gånger fann sig lärare konfunderad när det gällde vissa barnens beteende och vanor. Jag försökte förmedla både till lärarna och till barnen om hur viss situation kändes.

12 augusti skolan börjar på nytt. Hoppas att så många skolor som möjligt kan ha undervisning i hemspråk och använda den själv lika mycket som eleverna och föräldrarna gör.