Svenskans status på nedgång i Finland

Svenska Dagbladet uppmärksammade(23.3.)svenskans ställning i Finland och lät den omdebatterade Yle-reportern Kirsi Virtanen komma till tals.

"Den finska radiojournalisten Kirsi Virtanen ifrågasatte svenskans och finlandssvenskarnas status och blev hatad, hotad och polisanmäld på kuppen. - Vi har två läger som inte har en enda aning om vad det andra läget tänker och som inte lyssnar på varandra.

Kirsi Virtanen har ett kontroversiellt program på Yle Radio 1. Hon är själv uppvuxen i Sverige, hennes barn går på svenskspråkigt dagis och hon pratar svenska med dem. Men två gånger har hon i krönikor ställt sig på de storas, det vill säga, de finskspråkigas sida. Bland annat sade hon att finlandssvenskar borde skämmas för att de struntar i allt finskt och att de upplever att de är svenskar som är tvungna att bo i Finland. För de krönikorna blev Kirsi Virtanen anmäld till Opinionsnämnden för massmedier. Ärendet ska behandlas den 31 mars. Hon är också polisanmäld för hets mot folkgrupp.

Men det är inte bara bråk. I en klass i den nybyggda Albert Edelfelt-skolan i Borgå, fem mil öster om Helsingfors, har finskspråkiga föräldrar valt att låta sina barn gå i ett så kallat språkbadsdagis. Undervisningen och allt det vardagliga sker på svenska.

-Barnen suger åt sig språket som en svamp, via lek. Det var inget svårt val, det är en rikedom att lära sig så många språk som möjligt, säger Luru Nutunen, mamma till Otso Reijonen.

Varken hon eller Rami Virta, pappa till Ronja och Noora, talar svenska, men de är överens om att för barnen är svenskan redan en naturlig del av livet.

-Föräldrarna är nog mer aktiva i en sådan här skola. Jag tror att det här är ett bra sätt att bekämpa fördomar, att minska avståndet mellan finnar och finlandssvenskar, säger Rami Virta.

-All forskning visar att språkbad inte påverkar hemspråkskunskaperna, eleverna får ju modersmålsundervisning och sedan trappas det upp allt eftersom. De får båda språken på en gång, säger den finlandssvenska läraren Sara Wärnström.

I Ekenäs, nio mil väster om Helsingfors, där mer än 80 procent är svensktalande, har man precis lagt ner ett svenskspråkigt BB. Det har fått finlandssvenskarna att rasa. De är knappt 300000, finlandssvenskarna i Finland. Men tack vare att svenskan är ett officiellt språk har de svenskspråkiga rätt att kräva skolundervisning på svenska oavsett vart de flyttar och de ska kunna prata svenska när de uppsöker läkare. Allt enligt grundlagen som då och då ifrågasätts.

I det bunkerliknande radiohuset i stadsdelen Böle i Helsingfors träffar vi Kirsi Virtanen vars första program var tänkt att provocera invandrarfientliga finländare som kräver av invandrare att de ska lära sig finska. Snabbt. Hon drog paralleller med finlandssvenskar och hävdade att det finns de som inte kan någon eller dålig finska och vad är det då för tvåspråkighet om inte finlandssvenskarna bryr sig om att lära sig finska?

-Jag visste att det skulle bli någon slags reaktion. Men att jag skulle få mejl där det står att jag är en jävla hora och "se dig för var du rör dig" trodde jag inte, säger Kirsi Virtanen och fortsätter:

-Det beror väl på att jag inte behandlar svenska språket i Finland med bomullshandskar.

I Lovisa, ett par mil öster om Borgå, huserar världens östligaste svenskspråkiga tidning: Östra Nyland med 4000 i upplaga.

-Dagligen märker jag hur mycket hårdare det har blivit. Jag säger till mina barn, 18 och 20 år gamla, att de inte ska tala svenska högt när de åker buss hem på natten i Helsingfors. En del finlandssvenska ungdomar börjar tycka att det är töntigt att tala svenska, på grund av majoritetstrycket, säger chefredaktören Camilla Berggren som får medhåll från läraren i Borgå, Sara Wärnström.

-Jag måste medvetet tänka på hur jag beter mig i vardagen. Även Svenska folkpartiet funderar på hur de ska göra, kan det verkligen fortsätta att vara enbart svenskspråkigt, undrar Sara Wärnström som tror att om partiet försvinner kommer antagligen den finlandssvenska kulturen att tyna bort mer och mer den också.

Bakom polisanmälan mot Kirsi Virtanen stod föreningen Finlandssvensk samling. Dess ordförande språkprofessor Juha Janhunen menar att all diskussion om språkfrågan och finlandssvenskarnas rättigheter och skyldigheter är nyttig.

-Den stora allmänheten, även politikerna, är likgiltiga. När det gäller att ta beslut tänker de bara på det som är bäst för den finskspråkiga befolkningsdelen. Och finnar har varken lust eller förutsättningar att lära sig svenska så avskaffa gärna tvångssvenskan i skolan, säger Juha Janhunen, som tycker att problemet ligger hos de svenskspråkiga, att de inte för språket vidare till sina barn.

-De senaste åren har det fattats många politiska beslut som systematiskt gjort svenskans ställning svagare. Jag tycker dessutom att finlandssvenskarna kan för bra finska, inte för dålig, säger han.

Chefredaktör Camilla Berggren i Lovisa konstaterar att det kanske vore bäst om landet inte längre vore officiellt tvåspråkigt. Då kunde finlandssvenskarna istället bli en officiell minoritet.

-Ja, men då måste ju grundlagen ändras och det är inte det lättaste. Det har länge varit en märklig situation där vi finlandssvenskar vet allt om Sverige, men Sverige vet ingenting om oss. Kanske krävs det att svenskan börjar bli hotad i Finland för att vi ska bli sedda, säger Camilla Berggren."

MARTIN RÖSHAMMAR
http://svdaccent.svd.se/se/art/tre-par-speciellt-utvalda-roda-viner.php?utm_source=svdse&utm_medium=banner&utm_content=619x280&utm_campaign=vinladarod