Alla skolelever hatar inte svenska

Finska skolelever är mer intresserade av svenskan än vad diskussionen om "tvångssvenska" låter påskina, säger Gunvor Kronman, direktör för Hanaholmens kulturcentrum för Yle:s svenska nätnyheter (16.6.):

"Att Samlingspartiet i söndags röstade för att svenskan ska bli ett frivilligt undervisningsämne, speglar inte skolelevernas ståndpunkt, utan visar på att den politiska atmosfären i Finland har förändrats, tror Kronman.

Gunvor Kronman har följt med Hanaholmens projekt Svenska nu i tre år.
-Vår erfarenhet på Hanaholmen är att ungas förhållande till svenskundervisningen samt språk och kultur har blivit positivare, säger Kronman. Därför anser hon att Samlingspartiets linje är deprimerande. Enligt henne handlar det hela om en allmän förändring i den politiska atmosfären bland partier.

-Målet verkar vara ett allt mer monokulturellt Finland, säger Kronman. Förändringen syns speciellt ifråga om arbetsrelaterad invandring och annan invandring till Finland, konstaterar Kronman.

Att lära sig i praktiken viktigare
Svenska nu-projektet försöker öka intresset för det svenska språket runtom i Finland - genom att förmedla svenska på ett sätt som inte hittas i skolböcker. Allt från svenskspråkiga kockar till musiker har gästat finska skolor.

Gunvor Kronman anser att en viktig faktor för en lyckad språkinlärning är att språket förmedlas i ett verkligt och intressant sammanhang, inte bara i teorin. Hon tror att teorin fortfarande har en alltför stor roll i språkundervisningen.

-Viktigare än grammatiken är att man ger unga en känsla av att de på riktigt har nytta av sina kunskaper, att de lär sig och utmanas. Genom språket möter man nya saker, säger Kronman."

http://www.magma.fi/administrator/index.php?option=com_content&task=add