EK haluaa eroon pakkoruotsista


Näringslivets Delegation vill slopa den obligatoriska skolsvenskan till förmån för engelskan, ryska och andra språk:

"Venäjän kielen asema työelämässä on kasvanut, mutta englanti pysyy edelleen tärkeimpänä kielenä. Elinkeinoelämän keskusliiton tuoreen selvityksen mukaan ruotsi on menettämässä merkitystään.

Englannin asema työelämän ykköskielenä on ja pysyy. Sen sijaan ruotsin merkitys on vähentynyt. Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) mielestä toisen kotimaisen kielen pakollisuudesta voisi luopua ja lisätä opiskelijoiden valintamahdollisuuksia.

EK:n tuoreen henkilöstö- ja koulutusselvityksen mukaan 88 prosenttia vastanneista painotti englannin taitoa rekrytointitilanteissa. Ruotsia piti tärkeänä joka toinen vastanneista. Vielä viisi vuotta sitten hyvää ruotsin osaamista edellytti 65 prosenttia yrityksistä.

Venäjän merkitys kasvaa. Etenkin rakennusala painottaa venäjän osaamista. Venäjää rekrytointitilanteissa painotti kolmannes vastanneista. Venäjä on jopa ohittanut saksan.

EK:n mielestä toisen kotimaisen kielen pakollisuus ei ole enää kannatettavaa. Sen sijaan valintamahdollisuuksia pitää lisätä, sillä uhkana EK:n mukaan on yksipuolistuva kielten tarjonta kouluissa ja lukioissa.

Kiinan ja espanjan merkittävyys kasvaa etenkin tulevaisuudessa. Vajaa kolmannes vastanneista uskoi kiinan merkityksen lisääntyvän ja noin neljännes arvioi espanjan merkittävyyden nousevan.

EK:n kyselyyn vastasi yrityksiä, jotka työllistävät yhteensä 370 000 ihmistä."

http://www.taloussanomat.fi/ihmiset/2010/06/01/ek-haluaa-eroon-pakkoruotsista/20107777/12