Lipponen och Kronman:
EK underskattar svenskan

EK borde understöda tvåspråkigheten, svarar Paavo Lipponen och Gunvor Kronman som är engagerade i organisationen svenska.nu:

"Finlands tidigare statsminister Paavo Lipponen (SDP) och Gunvor Kronman, direktör för Hanaholmens kulturcentrum, tycker att Finlands näringliv EK förringar det svenska språkets betydelse.

Lipponen och Kronman hänvisar till den utredning om medlemsföretagens behov av språkkunskaper som EK presenterade tidigare i dag. På basen av den drog EK slutsatsen att svenskan borde göras till ett valfritt ämne i skolan för att ge mera utrymme åt andra valfria språk, till exempel engelskan.

Men svenskans ställning är så stark att dess position inte kan försvagas på grund av förväntningarna riktade mot andra språk, säger Lipponen och Kronman i ett pressmeddelande.

Gunvor Kronman De påpekar att hälften av de företag som svarade på EK:s utredning ansåg att kunskaper i svenska är viktigt, och inom finanssektorn anser till och med 80 procent av företagen som svarade på enkäten att svenskan är ett viktigt kriterium.

Därför förstår inte Lipponen och Kronman EK:s ställningstagande.

Paavo Lipponen De frågar sig hur EK förklarar stjälpandet av svenskans ställning till alla de företag som svarade på enkäten och som anser att kunskaper i det svenska språket har en stor betydelse vid rekryteringen av nya arbetstagare?

Lipponen och Kronman tycker att EK borde understöda tvåspråkigheten i Finland, som en del av den finska kulturen och identiteten. Engelskan är ett globalt språk som alla bör kunna, men engelskan kan aldrig bli en del av den finska identiteten. Däremot sätter svenskan och finskan tillsammans Finland på världskartan."

http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=187838