Virkkunen:
Kaikkien on opiskeltava ruotsia

I en intervju för Yle/Etelä Karjala(9.8.) poängterar undervisningsminister Henna Virkkunen att ryska som skolspråk inte är ett alternativ till svenskan, ens i landets östra delar.

"Opetusministeri Henna Virkkunen ei lämpene ajatukselle korvata peruskouluopetuksessa ruotsin kieli venäjällä.

Itä-Suomen neljä maakuntaa olivat toivoneet, että ruotsin sijasta itärajalla voisi opiskella venäjää.
Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan maakunnat ovat esittäneet kulttuuri- ja opetusministeriölle, että peruskoululaisilla pitäisi olla Itä-Suomessa mahdollisuus opiskella venäjää ruotsin kielen asemasta. Virkkunen suhtautuu ehdotukseen kielteisesti.

- Tällainen kokeilulupa ei ole kyllä nyt etenemässä. Koko Suomessa kaikkien pitää opiskella jonkin verran sekä suomea että ruotsia - myös Itä-Suomessa, Virkkunen toteaa.

Esimerkiksi Imatran läheinen suhde Svetogorskiin ei riitä perusteeksi kokeiluluvan saamiseksi.

- Hallitusohjelmassa on lähdetty siitä, että ruotsin kielen asema turvataan, Virkkunen sanoo.
Vähemmän englantia, enemmän venäjää

Virkkusen mukaan poliittiset puolueet ovat ruotsin säilyttämisen kannalla. Hän kuitenkin huomauttaa, että vieraita kieliä tulisi lukea suomen ja ruotsin lisäksi.

- Olemme huolissamme, että vieraiden kielten opiskelu on koko ajan vähentynyt Suomessa.

Virkkunen näkee ongelmalliseksi sen, että suurin osa lukee kotimaisten kielien lisäksi vain englantia, kun tarvetta muidenkin kielten osaajille olisi. Hän toivoo, että kunnat tarjoaisivat venäjää pitkäksi kieleksi yhä aikaisemmassa vaiheessa.

- Itse kyllä toivon, että siellä itärajan suunnassa voisi ensimmäinen kieli olla venäjä, eli entistä enemmän opiskeltaisiin sitä pitkänä kielenä, Virkkunen sanoo.
Työryhmä on esittänyt, että tulevaisuudessa vierasta kieltä aletaan opiskella jo toisella luokalla. Kaikkien kuntien pitäisi tarjota ainakin kolmea eri vaihtoehtoa pitkäksi kieleksi ja jos vähintään kymmenen ilmottautuu ryhmään, täytyy se myös aloittaa.

- Tällä hetkellä ongelmana on se, että monet kunnat ovat nostaneet ryhmäkokovaatimuksen niin korkeaksi, että se on osaltaan vaikuttanut vieraiden kielten opiskelun kaventumiseen, Virkkunen harmittelee."

http://www.yle.fi/alueet/etela-karjala/2010/08/virkkunen_kaikkien_on_opiskeltava_ruotsia_18897