Samernas sak är vår?

Det var glädjande att i Hbl (27.8.2010) se ett reportage om samisk ungdom. Det är inte ofta vi presenteras med något från den samiska världen i våra svensk- och finskspråkiga medier. Vi fick bl.a. läsa om ungdomarna Lauras och Ailus syn på samernas situation, om problemen med erkännandet av samernas landrättigheter, och basinformation om samerna och det samiska i Finland.

En intressant och mångsidig artikel. Samtidigt handlade det just om det: basinformation. Det kändes bekant. De gånger det skrivs om det samiska i våra medier är det främst feature-artiklar, gärna med stora bilder. Men var är bevakningen av nyheter som gäller den dagliga samiska världen, samernas rättigheter och näringar, Finlands deltagande eller icke-deltagande i internationella konventioner eller nordiskt samarbete kring vårt urfolks rättigheter? Ifall den bevakningen var lite aktivare behövde man kanske inte alltid börja från början.

För avlägset, kanske många kan tycka. Men som det konstaterades i artikeln så bor närmare 60 procent av samerna utanför det samiska förvaltningsområdet. Många av dem i Helsingfors.