I Helsingin Sanomats nätgallup den 21 mars svarade hälften att så kallade valmaskiner eller kandidattest inverkar på deras röstande. Men tar valmaskinerna fasta på frågor som du anser att är viktiga?

Ett viktigt tema för mig inför riksdagsvalet i april är att hitta ett parti och en kandidat som aktivt verkar för ett mera jämställt Finland.

Jag anser att föräldraledighetssystemet måste förnyas. Idag använder papporna mindre än 7 procent av föräldraledigheten. Eftersom arbetsgivarna (med all rätt) antar att unga kvinnor förr eller senare kommer att bli mammalediga, bidrar detta till att unga kvinnor har en svagare ställning på arbetsmarknaden jämfört med unga män. Detta påverkar alla kvinnor, vare sig man tänkt skaffa barn eller inte.

Om papporna tog ut en större del av föräldraledigheten, skulle båda föräldrarnas arbetsgivare påverkas av familjeökning, vilket i längden skulle påverka både kvinnors och mäns situation på arbetsmarknaden. Mera jämställt hemma och mera jämställt på arbetsmarknaden - jag har svårt att förstå varför någon skulle motverka detta. En före detta jämställdhetsminister berättade dock att fackorganisationerna har ett intresse i att systemet med föräldraledigheter inte ändras.

Andra viktiga jämställdhetsfrågor som den nya riksdagen kan komma att ta ställning till är frågor om lika lön och våld mot kvinnor. Tar valmaskinerna fasta på dylika jämställdhetsfrågor som är viktiga för mig?

En genomgång av några av de populäraste valmaskinerna visar att så inte är fallet. Den enda frågan som rör jämställdhet handlar om könskvotering i företagsstyrelser.

För min del lyfter en valmaskin fram en 65-årig manlig riksdagskandidat vars svar mest liknar mina. Med tanke på att valmaskinerna till en närmast obefintlig del tar fasta på vissa frågor som är viktiga för mig, tar jag rekommendationen med en nypa salt och söker vidare bland kandidaterna i det parti som mest motsvarar mina åsikter.

För du kommer väl ihåg att din röst genom vårt valsystem i första hand går till partiet?