Sociala medier vapen i krig

Krisen i Gaza för någon vecka sedan var än en gång ett exempel på hur krigsrapporteringen sker på de nya mediernas villkor. De sociala medierna med Twitter, Facebook och Bambuser möjliggör en rapportering on line. Ofta är det den krigförande parten som levererar ett liveflöde av attacker som sprids i syfte att rättfärdiga dödliga angrepp.

Så agerade Israel under den senaste Gaza krisen när de tweetade sina attacker i realtid och visade upp dem på You tube. Men Hamas väpnande gren Izz al-Din al-Qassam var inte mycket sämre med sitt skryt över antalet raketer mot civila mål i Israel.

De fasansfulla bilder på livlösa, blodiga kroppar och sargade barn som visades upp hade inget med Gaza att göra. De hörde hemma i Syrien och användes för att rättfärdiga raketangreppen.

Det är inte första gången kriget blir underhållning. Som t.ex. Gulfkriget i Kuwait 1991 som var i mindre grad ett krig än en tv-show, med andra ord en pseudohändelse, iscensatt för att blidka den spänningstörstande mediepubliken. Tanken på att genomföra ett krig, med allt vad det innebär av död och lidande för soldater och civila, i syfte att skapa medierad underhållning ställer all vedertagen moraluppfattning på ända. Tv-tittaren är i samma position som åskådaren till forna tiders gladiatorspel.

Vad det då handlade om var mediebolagens knep att förenkla, tillspetsa och dramatisera. Till den grad att den bilden av verkligheten blev förvriden, med andra ord en pseudohändelse.

Begreppet pseudohändelse har myntats av den franske socialfilosofen Jean Baudrillard. En pseudohändelse är alltså en händelse som skapas med det dominerande syftet att bli rapporterad. Om massmedia inte existerat, skulle inte heller pseudohändelsen kommit till, vilket innebär att en pseudohändelse är en del av mediemaskineriet.

Pseudohändelsens särdrag är att den tar verklighetens plats; skuggan blir essens och essensen bli skugga. Den primära drivkraften bakom denna utveckling är medias jakt på nyheter som säljer. Det som egentligen äger rum är ofta inte alls lika nyhetsmässigt tillfredsställande som den konstruerade pseudohändelsen.