Strid om svenskan i Finland

En ny språkstrid har blossat upp i Finland med krav på att avskaffa svenskan som nationalspråk. Henrik Brors i Dagens Nyheter noterar saken 13.4.

"Men nye presidenten Sauli Niinistö avfärdar farhågorna för svenskans ställning inför sitt statsbesök i Sverige. Han är övertygad om att det finns ett brett stöd för att behålla båda språken.

 

 


- För mig och de flesta finländare är det helt naturligt att vi är en tvåspråkig stat, försäkrar president Niinistö vid en träff med en grupp svenska journalister.

- Vi måste fortsätta med det som kallas "tvångssvenska" i skolan, men som jag vill kalla "nyttosvenska".

Men i de finländska medierna pågår en hätsk debatt om svenskans ställning i kölvattnet av regeringens försvarsbeslut att behålla den svenskspråkiga brigaden i Dragsvik. Finlands tv rapporterar om ett "ursinnigt hat mot det svenska i Finland" efter ett program om språkfrågan. Och Sannfinländarnas ungdomsförbund kräver att grundlagen ska ändras och göra Finland enspråkigt finskt.

- Den höga och otrevliga ljud­nivån kan vara ett utslag av en kultur­ändring via internet. Det finns människor som inte tänker efter så noga vad de säger innan de skriver det med hög röst på internet. Det gäller inte bara språkfrågor, utan också när man skriver om utlänningar, säger Sauli Niinistö som också lovat att förbättra sin egen svenska som president.

- Den svenskspråkiga minoriteten har mycket att ge till republiken. Det nordiska samarbetet talar också för att det är viktigt att vi är starka på svenska.

Sauli Niinistös första utspel som president har också handlat om att lansera den "nordiska modellen" internationellt som ett säljande varu­märke.

- Precis som alla varor märkta med "Made in Switzerland" på 60-talet ansågs ha en hög kvalitet borde vi dra mer ekonomisk nytta av det goda varumärke som den nordiska modellen har internationellt i dag.

Niinistö lanserade sig under valrörelsen som presidenten som skulle arbeta hårt för att öka landets export.

Den färska redovisningen över kandidaternas valfinansiering visar också att han fick mångmiljonstöd från företag och privata miljongåvor från storföretagare som gjorde att han hade dubbelt så stor valkassa som någon av de andra kandidaterna.

- Jag ska arbeta för att få fler arbetstillfällen till Finland. Jag ser inga problem med att några företagare har stött mig i valet, säger Sauli Niinistö.

Samtidigt med skiftet från Tarja Halonen till Sauli Niinistö ändrades grundlagen och presidentens makt begränsades ytterligare.

Presidenten och regeringen styr fortfarande över utrikes- och säkerhetspolitiken tillsammans, men om de blir oense kan regeringen med stöd av riksdagens majoritet få igenom sin vilja.

Men de finländska medborgarna vill enligt opinionsmätningar ändå att presidenten ska gripa in mot missförhållanden i samhället och sätta press på regeringen. Och Sauli Niinistö tänker inte nöja sig med att enbart syssla med utrikespolitik.

Presidenten har redan beslutat tillsätta en expertgrupp för att utreda "marginaliseringen av unga". Och Niinistö planerar att hålla "aftonskola" med regeringen för att diskutera samhällsproblem.

- Tidigare presidenter som Martti Ahtisaari kunde ta upp problem med enskilda ministrar, minns Niinistö från sin tid som finansminister på 1990-talet.

- Vår konstitution säger ju nu att vi ska ha mycket samarbete, då är det bra att också ha inofficiella möjligheter att bli bekanta med var­andras tankegångar.

Kan det här ge den tidigare finansministern Sauli Niinistö möjlighet att som president diskutera den ekonomiska politiken med regeringen?

- Om någon vill göra det så! skrattar Niinistö."