Ställbar som en hankmoharv

I Borgåbladet kommenterar Stefan Holmström Magmas undersökning om hur liberala finlandssvenskarna anser sig vara (25.4.)

...Hufvudstadsbladet presenterade Magma-undersökningen med följande ord:

"Västra Nyland liberaltätast. Österbotten i botten."

Det är bra att vara liberal, deklarerar Hbl, botten att inte vara liberal. Att säga att områden med få liberala invånare är "botten" är såklart allt annat än liberalt och vidsynt.

Undrar hur de som svarade på enkäten uppfattade ordet? Tänkte de på presidentvalet? Där var det de konservativa mot de liberala, Samlingspartiets Sauli Niinistö mot De Grönas Pekka Haavisto. Så förklarades upplägget av många.

En människa kan väl dessutom ultraliberal i sin reformiver inom ett visst område - och i andra saker på ett stockkonservativt sätt motsätta sig förändringar? Det är väl också så att många av de mest framgångsrika reformister och pionjärer får finna sig att som gamla stämplas som konservativa av de nya generationernas "liberala".

Forskaren Kjell Herberts hade förväntat sig att folk skulle starkare ha förknippat ordet ekonomi. Historiskt sett är "liberal" i allra högsta grad en fråga om ekonomisk ideologi - och i ekonomiska frågor är det de som röstar på Samlingspartiet som kan kallas de liberala. Det svenska syskonpartiet Moderatpartiet definierar sig själv så här: "en förening av konservativ samhällssyn och liberala idéer".

Mitt i finanskrisens och marknadskrafternas cirkus har ordet ändå blivit ett "individualiserat, avideologiserat begrepp" (Herberts' ord). En pärla av detta individualiserade slag levereras också av någon som haft en glimt i ögat: den som uppfattar sig som liberal är "ställbar som en Hankmoharv". Det här är en mycket positiv syn på det liberala - vad man än möter för utmaningar, så fixar det sig nog. Man anpassar sig."...