Vilse med etiketterna

Tankesmedjan Magmas undersökning i veckan skulle förstås gärna ha fått städa lite i den finlandssvenska begreppsdjungeln. Nu visade den att många finlandssvenskar gärna vill vara liberala, utan att fördenskull riktigt veta vad ordet står för, skriver Jan-Erik Andelin på www.ostnyland.fi (27.4.).

 

 


Han konstaterara att begreppet liberal betyder något vagt, någonting kiva, men det är ofta också allt.

"På svenska bollar frågan sig naturligtvis till den av våra organisationer som allra mest svänger sig med att stå för det allmänt liberala - SFP.

Också i andra partier förekommer detta. Samlingspartister med självaktning har arvot kohdallaan i alla sina valbroschyrer - rätt kalibrerade värderingar. Men vad betyder det? Det är knappast värdefilosofiska studier Saml-avdelningarna har möten om; snarare då om företagarklimat och måttliga skatter.

Svenska folkpartiet står för n-te gången inför ett "ödesval". Formuleringen återkommer lika självklart som första maj för manskören. Dessutom står SFP i sommar inför ett ordförandeval, där man återigen en gång får hoppas att konsensusen bland partidagens bomullsklänningar och ljusa sommarbyxor skulle vika för en djupare linjedebatt.

Efter Kjell Herberts undersökning finns det en viss beställning på att nu förklara slagordet liberal. Var tänker SFP sig att ideologiskt i praktiken vara det - och var tänker man sig att i stället vara ett fritt motsägelsefullt och pragmatiskt "SFP-rätt och slätt"?

Det andra alternativet vore att lägga ordet på hyllan ett tag.

Huvudströmningarna kring ordet liberal har vi skrivit om (Bbl 25.4). I läroboken står liberalism för en minimal stat, som tryggar det goda livets förutsättningar, men inte blandar sig i medborgarnas val.

I ljuset av det är till exempel kravet på obligatorisk skolsvenska för alla finländare i så fall en ideologisk kullerbytta. Lyckan i den liberala läroboken kommer av att man fritt väljer det man behöver för livet.

Det är möjligt att någon av kandidaterna för posten som SFP-ordförande ska hitta den uppsättning av appeller och begrepp på partidagen i Karleby 2012 som lyfter allt detta till nya och utmanande nivåer.En annan ideologisk vinprovning partiet kunde ge sig på vore att smutta åtminstone lite på begreppet konservativ.

Under många årtionden var det ett slags motsats till en socialt inriktad vänster. Och sedan blev "nykonservativ" en stämpel på högerpopulistiska rörelser för 10-15 år sedan. Nu är populisterna, de högerextrema eller islamfientliga dessa bad guys. Så vissa nyanser av det där k-ordet ligger smått lediga.

Lyssna på SFP:s ledande retoriker. De talar om att "slå vakt om" och "bevara" - inte så mycket om att gillra nya sätt att göra, leva, vara politik. Utan man är faktiskt konservativ - ibland modernt och snyggt, till och med.

Man kan naturligtvis tycka att samhällsforskare och tankesmedjor ska lägga nya innehåll i gamla begrepp som börjar samla patina. Men det förpliktar också dem som arbetar praktiskt, att visa vad de egentligen avser med de etiketter de delar ut för att användas."...