Delade uppfattningar om tvåspråkiga skolor

Magmas och Utsjoki kommuns seminarium om tvåspråkiga skolor samlade på onsdagen (13.3) ett åttiotal deltagare. Frågan om vad man menar med en tvåspråkig skola var det genomgående temat.
Den samiska erfarenheten från Utsjoki är entydig. För den samiska minoriteten är en tvåspråkig skola en dålig lösning, visade forskaren Torkel Rasmussen som jämfört skolorna i Tana och Utsjoki. Elever i Tana som gått i samisk skola har en större beredskap att anamma språket än eleverna i Utsjoki som gått i en tvåspråkig skola.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson förordade språkbad som en lösning, medan miljöminister Ville Niinistö efterlyste en tvåspråkig skola som komplement till svenska och finska skolor. Tvåspråkiga barn ska inte tvingas välja om de är finsk- eller svenskspråkiga, sade han. Svenska riksdagsgruppens ordförande Mikaela Nylander varnade för att lagstiftningsvägen öppna för tvåspråkiga skolor. Satsa då hellre på en svensk språkskola, var hennes råd.

Seminariet filmades och videon kan ses här.

Seminariets program.

magma_13032013_4

magma_13032013_6

magma_13032013_2

magma_13032013_1

magma_13032013_5

magma_13032013_3