Ny artikelserie om det svenska i Finland

För fem år sedan presenterade Magma en framtidsstudie som tog sikte på året 2030. I studien verbaliserades en gedigen tro på att svenskan fortfarande är en tillgång för Finland, att basservicen på svenska fungerar och att finlandssvenskarna får vård och utbildning på sitt modersmål. Visionen baserades på en enkät bland 300 personer. 

På fem år har mycket hänt. Visionen framstår inte nödvändigtvis längre en i lika ljus dager. Hur kommer en ökad invandring att påverka de gamla minoriteternas ställning och position? Fortsätter polariseringen av politiken, den nationella och den internationella? Hur skall välfärdssamhället finansieras? 

Framtidsvisioner är svåra. Minoritetsfrågor är svåra. Det beror på att minoriteter har en skärpt medvetenhet om sin egen position och ställning. Det beror också på att framtiden alltid kommer med fötterna före, som poeten Elmer Diktonius en gång så vackert skaldade. Vi på Magma har sedan våren 2009 presenterat sammanlagt 29 utredningar och tre pamfletter. Till detta kan ytterligare läggas fyra så kallade PM. Om man nu företar en tankeoperation och på ett lite hårdkokt sätt försöker koka ner innehållet i dessa utredningar till något slags essens så kan man konstatera följande: Vi svenskspråkiga bekymrar oss om service på vårt eget modersmål. De finskspråkiga däremot bekymrar sig om den obligatoriska skolsvenskan. I båda frågorna är positionerna på många sätt låsta. 

Med denna artikelserie vill vi öppna nya tankespår i det svenskspråkiga Finland. Vi har bett lite drygt 20 personer i olika åldrar och med olika politisk hemvist att öppna nya perspektiv på det svenska i Finland, på tvåspråkigheten. Tanken är att denna artikelserie skall publiceras på Magmas hemsida fram till hösten 2016. Sedan samlar vi alla bidrag till en antologi och ordnar ett seminarium i december 2016. Vi har gett skribenterna fria händer att spekulera och analysera, att perspektivera. Det enda vi med viss skärpa har undanbett oss är tröttsamma klagokataloger. Först ut i serien är Emina Arnautovic från Närpes.