IN MEMORIAM

Roger Broo var tankesmedjan Magmas första styrelseordförande mellan åren 2008 och 2013. 
Hans liberala och öppna och respektfullt stödjande hållning gentemot oss i personalen ingav ett stabilt förtroende. 
När Roger sade "prima!" var allting klart. Då fanns just inget mer att säga eller påstå. Förutom kanske ett förlösande och godmodigt skratt.
Roger tvingades utstå mycket orättvis kritik, också i ett tidigt skede av Magmas existens. Kritiken sårade honom säkert men han stod stilla och lät den aldrig spilla över på sina medabetare.
Roger Broo var omtyckt av personalen. 
Vi saknar honom nu.


Nils Erik Forsgård