Svenskarnas Finlandsbild positiv men otydlig

Svenskarna är försiktigt positiva men okunskapen om det östra grannlandet är stor. Drygt hälften av svenskarna upplever sig ha liten eller ingen kunskap om Finland. Särskilt osäkra är svenskarna då det gäller finlandssvenskarna. Det här framgår av den mätning om Finlandsbild som opinionsinstitutet Novus gjort på uppdrag av Finlandsinstitutet, Kulturfonden för Sverige och Finland och tankesmedjan Magma. 

Svenskarnas bild av Finland del 1. 

Svenskarnas bild av Finland del 2. 

För optimal digital visning hänvisar vi till Finlandsinstitutets hemsida.