Demokratins öde bjuder på historisk analys och på framtidsvisioner

Suomeksi alla.

Demokratins öde

Nils Erik Forsgård (red)

 

Finland firar 100 år som självständig nation. Men hur står det egentligen till med demokratin i landet? I Europa? I världen?

I denna antologi närmar sig nio skribenter temat ur olika synvinklar. I det 100-åriga Finland har demokratin varit en hörnsten i nationsbygget, också under tider av krig och osäkerhet. Men i det moderna samhället utmanas den representativa demokratin inte bara av populistiska rörelser utan också av nya former av medbestämmande, som till exempel folkomröstningar och medborgarinitiativ. Har demokratin som vi känner den en framtid? Och i så fall hurudan?

Demokratins öde bjuder på historisk analys och på framtidsvisioner. Avsikten är att väcka tankar och debatt om demokratin i dag och i framtiden. I boken medverkar följande skribenter med essäer: Suvi-Anne Siimes, Mikko Majander, Nils Erik Forsgård, redaktör för boken, Tuuli Kaskinen, Erkki Liikanen, Janne Virkkunen, Johanna Korhonen, Leif Salmén och Pär Stenbäck.

Läsaren bjuds också på längre intervjuer kring demokratins tillstånd och framtid med Tarja Halonen och Björn Wahlroos. De intervjuas av Olav Melin.

Alla texter i boken publiceras på både finska och svenska i samma volym. Antologin ges ut av Förlaget M med ekonomiskt stöd från Finland 100 projektet.

Länk till Pär Stenbäcks artikel Hur man blir demokrat

Köp boken här!

 

Demokratian kohtalo

Nils Erik Forsgård (toim.)

 

Suomi juhlii sataa vuotta itsenäisenä valtiona. Mutta miten demokratia oikein voi? Suomessa? Euroopassa? Maailmassa?

Tässä antologiassa yhdeksän kirjoittajaa lähestyy teemaa eri näkökulmista. Satavuotiaassa Suomessa demokratia on ollut valtiorakennuksen kulmakivi, myös sodan ja epävarmuuden aikoina. Modernissa yhteiskunnassa edustuksellista demokratiaa uhkaavat, eivät ainoastaan populistiset liikkeet, vaan myös uudet vaikuttamisen muodot, esimerkiksi kansanäänestykset ja kansalaisaloitteet. Onko demokratialla, niin kuin me sen tunnemme, tulevaisuutta? Jos on, niin minkälaista?

Demokratian kohtalo tarjoaa historiallista analyysia ja tulevaisuuden visioita. Tarkoitus on herättää ajatuksia ja keskustelua tämän päivän ja tulevaisuuden demokratiasta. Seuraavat kirjottajat osallistuvat esseillään: Suvi-Anne Siimes, Mikko Majander, Nils Erik Forsgård, Tuuli Kaskinen, Erkki Liikanen, Janne Virkkunen, Johanna Korhonen, Leif Salmén ja Pär Stenbäck.

Kirjan lopussa Sami Borg pohtii Suomen demokratian tilaa. Borgin analyysia seuraavat Olav S. Melinin tekemät presidentti Tarja Halosen ja pankkiiri Björn Wahlroosin haastattelut.

Kaikki tekstit ovat sekä suomeksi että ruotsiksi samassa laitoksessa. Kirjan on kustantanut Förlaget M. Suomi 100 -projekti on avustuksellaan mahdollistanut kirjan julkaisun.

Lue tästä Pär Stenbäckin essee Miten minusta tuli demokraatti

Osta teos täältä!