Magma-akademin fick in 72 ansökningar

Ansökningstiden till den sjätte Magma-akademin har nu avslutats och det kom in 72 ansökningar. En majoritet av dem som sökt till kursen är studerande i bl.a. samhällsvetenskaper, ekonomi, juridik, pedagogik och språk.

- Det är glädjande att Magma-akademin lockar sökande från så många olika områden, säger Krista Holmberg, som är koordinator för Magma-akademin.

Också den geografiska spridningen är stor, med ansökningar som sträcker sig från Rovaniemi till Raseborg. Orter som finns representerade bland dem som sökt till kursen är bl.a. Rovaniemi, Uleåborg, Vasa, Kuopio, Joensuu, Åbo, Lahtis, Borgå, Lovisa, Raseborg och huvudstadsregionen. 

Magma-akademin VI kör i gång i januari 2019 med en två dagars modul om opinionsbildning och tankesmedjor. Magma tackar alla som visat intresse för Magma-akademin!