Magma-akademin diskuterade ekonomi och innovation under den tredje modulen i mars

Magma-akademins femte kurs, Akademin V, har börjat i januari 2018. I år har vi 22 deltagare på kursen av ca 80 sökanden. Första modulen i januari behandlade opinionsbildning och i februari fick kursdeltagarna lära sig om politik. Den tredje modulen i mars behandlade ekonomi och innovation. Som föreläsare engagerades professor Sixten Korkman, chefsekonom Heidi Schauman (Aktia), ekonomireporter Magnus Hertzberg (Yle), kommunikationsdirektör Carina Geber-Teir (OP) samt chefen för samhällsfrågor Mats Nyman (Akava). Seminariedagarna bestod av tankeväckande föreläsningar, flera intressanta diskussioner och debatter samt workshops om aktuella teman. Speciellt föräldraledighetsreformen i relation till familjers ekonomi diskusterades och väckte debatt med flera olika åsikter och synvinklar. 

 

Magma-akademin i sin nuvarande form startade med den första kursen i januari 2014. Därefter har Magma ordnat en Akademi per år. Läs mer om Magma-akademin på www.magmaakademin.fi