Reflections on Islamophobia and anti-Semitism

When people who doubt whether something as Islamophobia exists, use the term they do that in a literal sense and emphasize indeed the association with fear. Islamophobia would be an (irrational) fear for Islam, just as people have an irrational fear of height, spiders, and so on. So they argue that fear...

Political Islam Fails Egypt’s Test

The op-ed columnist of The New York Times Roger Cohen writes about the situation in Egypt.

Millainen muslimi voi olla demari?

Eikö poliittisen vakaumuksen pitäisi olla irrallaan uskonnollisesta taustasta? Näin kysyy toimittaja Kari Arola kolumnissaan, joka käsittelee tapausta Ruotsissa, jossa Tukholman sosiaalidemokraattisen puolueosaston johtotehtävään valittu Omar Mustafa joutui eroamaan, kun kävi ilmi, että hän on harras...

What the Hell is Sahel?

Min vän Ibrahim skrev till mig för några dagar sedan. Han hade från Ghana där han bor intensivt följt med den senaste tidens händelser i sitt hemland. Han berättade om sin lycka över att städerna i norra Mali hade räddats undan det helvete som hade rått där under flera månader. Så uttryckte han sig....

The Blight of Return

The Op-Ed Columnist Roger Cohen writes in the New Yok Times about the sitaution in the Middle East.

En strid utan slut

"Jag är inte intresserad av konflikter mellan det onda och det goda, det är något för Hollywood. Verkligheten är inte svart-vit. Jag är fascinerad av konflikten mellan det goda och det goda, mellan det rätta och det rätta."

Kvinnor utan land – om muslimska kvinnoliv i Finland

5 okt 2012 | Sonja Hellman
Genom mina muslimska flyktingbekanta som lever i ett arrangerat äktenskap, blev jag nyfiken på kvinnor som kommer till Finland för att släktingar bestämmer att de skall gifta sig med någon som bor här. Jag ville försöka hitta kvinnor som kunde berätta om sina erfarenheter och intervjua dem för en bok.

Yttrandefrihet vs. islam

Igen går vågorna heta kring Muhammad-karikatyrerna. Medan den islamska världen är i uppror över en film som hädar islam, bestämmer sig den franska satirtidningen Charlie Hebdo att publicera karikatyrer på profeten Muhammad. Frankrike reagerar genom att stänga sina ambassader och skolor i muslimska områden...

Västerlandet måste välja mellan krig och förintelse

Som ett resultat av Sannfinländarnas framgång i valet 2011 finns i riksdagen förespråkare för den västerländska civilisationens överlevnadskrig mot muslimerna, skriver Marianne Lydén i sin nyutkomna pamflett Jag är inte rasist.

Islam är vår historia

25 apr 2011 | Olav Melin
I Ny Tid (23.4.) har Fredrik Sonck intervjuat professo Jørgen S. Nielsen, som deltog i Magmas Islam seminarium.

Islam ja moderni

Keskustelu islamista on virinnyt samassa tahdissa, kun maamme muslimiväestö on kasvanut. Vaikka maassa on pysyvästi asunut muslimeita aina tataarien saapumisesta 1870-luvulta saakka, niin vasta 1990-luvulla alkanut uusi maahanmuutto nosti islamin osaksi suomalaista yhteiskuntaa koskevaa keskustelua.

Mångkulturalismens schizofreni

Mångkulturalismen har misslyckats, är en uppfattning som allt fler europeiska ledare i dag verkar dela. Först Merkel och sedan både Cameron och Sarkozy har i tur och ordning gått ut och sagt att de misslyckats med att integrera sina invandrare. I synnerhet den muslimska befolkningen ses som ett exempel...