Samerna, ett hotat folk?

Samernas rättigheter i Finland förverkligas bristfälligt i dag, konstaterar Magmas pamflett om Finlands samepolitik. Riksdagen har under senaste år fattat flera beslut gällande samiska rättigheter som gått emot både med Sametinget gjorda överenskommelser och emot internationell lagstiftning.

Johan Turi – inblick i en annan värld

Det påtalas ofta hur våra förutfattade meningar och rädslor inför det främmande baserar sig på okunskap. Det är lätt hänt att man har fördomar mot främmande kulturer eller religioner utan att egentligen ha stiftat bekantskap med dem.

Saamelaiset Suomessa

1 feb 2012 | Anne-Maria Magga
Kuva tuntureilla jutaavasta poropaimentolaiskansasta vastaa huonosti todellisuutta kun puhutaan saamelaisista nykypäivän Suomessa. Aikana, jolloin identiteeteistä on tullut liikkuvia ja kerrostuneita, kieli, elinkeino tai sukulaisuus eivät enää yksistään määrittele kuka on saamelainen. Elämää ja identiteettiä...

Urfolkens rättigheter

Söndagen den 6. februari firades samernas nationaldag. Dagen till ära sände YLE programmet "Suomi tuli Saamenmaahan", som sändes i TV1 och följande dag fick vi läsa om Wimme Saari i Hbl. Men hur står det egentligen till med samernas rättigheter i dag?

Samernas sak är vår?

Det var glädjande att i Hbl (27.8.2010) se ett reportage om samisk ungdom. Det är inte ofta vi presenteras med något från den samiska världen i våra svensk- och finskspråkiga medier. Vi fick bl.a. läsa om ungdomarna Lauras och Ailus syn på samernas situation, om problemen med erkännandet av samernas...
  • 1 (current)