Ung och i behov av stöd (Magma-pamflett 4/2016)

I den här pamfletten presenteras Navigator-modellen så som den genomförs i huvudstadsregionen. Vilka styrkor, svagheter, hot och möjligheter verkar den nya modellen föra med sig för den svenskspråkiga servicen? Ett jämförande perspektiv erbjuds genom en titt på den tvåspråkiga Navigator-modellen i Vasa.

Globaliseringen tystar svenska rum

I veckans gästkolumn skriver journalisten Henrik Helenius om globaliseringens konsekvenser för bruksorter i Svenskfinland.

Puhelin ei enää soi

Sain ensimmäisen kännykkäni vuonna 1995. Siihen aikaan kännyköitä oli vasta harvoilla, ja tunsin itseni jopa etuoikeutetuksi: minun ei enää tarvinnut kököttää huoneessa työpuhelimen ääressä vain siksi, että joku saattaisi soittaa. Ensimmäisestä kännykästäni on kulunut aikaa vasta kahdeksantoista vuotta,...

Pohjolan ay-liike herää ympäristötietoisuuteen

Pohjoismaiset ammattiliitot ovat tehneet yhteistyötä organisoidusti vuosikymmeniä. Siitä on ollut hyötyä pohjoismaisen hyvinvointivaltion ja työmarkkinamallin kehittämisessä. Suomalaiselle palkansaajaliikkeelle yhteistyö on antanut uusia virikkeitä. Monissa asioissa Suomi on ottanut esimerkkiä muista...

Työuriin joustoja

Meille suurille ikäluokille on ollut itsestään selvää, että ihmisen on oltava työteliäs ja että joutilaisuus on pahasta. Työ on meille toimeentulon lähde ja myös keskeinen elämänsisältö. Jo kansakoulussa päihimme tauottiin, että ihmisen, joka ei työtä tee, ei pidä leipääkään syömän. Nyt me sodan...

Globaali työ

Kansallisten työmarkkinoiden toimintaan vaikuttaa jatkuvasti enemmän kansainvälinen talous sekä työvoiman globaali kysyntä ja tarjonta. Tämän kehityksen on katsottu johtuvan laajasti harjoitetusta uusliberalistisesta talouspolitiikasta, joka on avannut maailmankauppaa ja vaikeuttanut yksittäisten valtioiden...

IT-skills

In order to search for a job successfully in Finland you need to know how to use a computer. Most of my clients have some experience in this but sometimes I have a client who has no experience of using a computer. I think we forget here in Finland that not every one has had the opportunity to use a computer...

Migration, integration and its challenges (2)

As we explore the Integration Policies versus immigrants’ experience of Finnish realities it would be nice to take a look at these concepts briefly:

On the accessibility of public services in Swedish in Finland

As confirmed by a comment to my previous article, Nordic workers moving to Finland also encounter problems whenever dealing with the bureaucracy. More specifically, getting service in the Swedish language apparently is becoming more and more difficult, in some Finnish municipalities, despite the fact...

Globalt arbete

4 jun 2009 | Tuomas Martikainen
Del 2 i en artikelserie. Den globala ekonomin samt efterfrågan och utbud av arbetskraft på den internationella arenan påverkar kontinuerligt i allt högre grad de nationella arbetsmarknaderna. Den utvecklingen anses bero på att det i stor utsträckning har idkats en nyliberal finanspolitik som har öppnat...

Fittja medborgarkontor

Hälften av kommunens invånare har invandrarbakgrund. Som så många andra ville jag besöka Fittja medborgarkontor för att lära mig mera om deras verksamhet. Medborgarkontoret upprätthålls av kommunen och dit kan man komma för att fråga om lite allt mellan himmel och jord. Inför EU valen kan man förhandsrösta...
  • 1 (current)