Ny bok om Anders Chydenius – Ingens herre, ingens träl

Anders Chydenius var en bokstavstrogen präst som hyllade en samhällsfilosofi som baserades på upplysningens slagord frihet, jämlikhet och lycka. I både kronologisk och ideologisk mening kunde han mycket väl ha varit en av USA:s grundarfäder. Redan på riksdagen 1765-1766 tog han häftig strid för tanken...

Upplysningens klassiker under modern lupp

Stefan Björklund är upsaliensisk professor emeritus i statskunskap och expert på politisk teori.

Språket som ett kulturellt redskap

En av människans centrala egenskaper ses allmänt vara att hon har en förmåga att kommunicera via ett strukturerat och artikulerat språkligt system. Platon talar om de urskiljande mänskliga dragen som viljan till formulering av ny kunskap, som i sig leder till ett socialt och i längden ett politiskt beteende....

What is Liberalism today?

Liberalism is founded on a particular view of human nature and society. It is founded on the assumption that human beings are, first and foremost, individuals. But what we seem to lack today, all over Europe and perhaps partly as a result of a growing mobility, are milieus that easily can be defined...

En liberalism med ett mänskligt ansikte?

19 nov 2012 | John Vikström
Tack ska jag ha, jag tror det var av mitt jag åt, sade husbonden då han steg upp från bordet. Själv hade han producerat det som hade dukats fram. Själv. Han var oberoende, ingen något skyldig. Här fanns ingen annan att tacka. Husbonden visste sitt värde. Vad han kanske inte visste var att han med...

Läsvärt om bildningens evangelium

Bengt Kristensson Uggla som är Amos Anderson professorn i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi slår ett slag för bildningen i sin bok Gränspassager som utkom i våras. Boken kan läsas som en fortsättning på Kristensson Ugglas tegelsten på 500 sidor, Slaget om verkligheten, som kom ut redan...

Liberalismens gränser

Organisationen Läkare utan gränser (på originalspråket Médecins sans frontières) torde vara välkänd för de flesta. Andra yrkesgrupper har tagit modell av välgörenhetskonceptet och grundat organisationer med motsvarande namn.

Pakkoruotsin vastustajat ovat oikeassa

Uuden Suomen kolumnissaan (4.2.) Tuomas Enbuske kirjoittaa suhteestaan ruotsin kieleen

Hyvä historiantutkimus herättää tunteita

Rouvasväen yhdistys ja rahvaan lapset – suomen kielen asema kontrafaktuaalisesta näkökulmasta

Individen viktigare än kollektivet

Under middagen frågade han mig tre gånger om vem som är och hur man skulle definiera en muslim, och vad det då skulle innebära. Han var genuint nyfiken och undrande. Hur ser du som liberal på definitionen av muslimer var den tydliga frågan.

Maktlöshetens ramaskri

21 jan 2010 | Olav Melin
Ett ramaskri ekar över hela världen efter den förödande jordbävningen på Haiti som krävt inemot 100 000 människors liv och gjort långt fler hemlösa. Än en gång är det en påminnelse om att naturkatastrofer är en del av livet. I färskt minne har vi tsunamin i Sydostasien. Vreden och vanmakten sköljde den...

Demokrati som moralisk viljeyttring

Våra nordiska välfärdsstater har präglats av visioner om ljus, värme och trygghet för alla. Välfärdsstaten med sina institutionaliserade former för omsorg och delaktighet har varit rationellt uppbyggd och utgått från färdiga lösningar för livets olika situationer. Men i dagens samhälle är dessa visioner...
  • 1 (current)