Meidän kaikkien lapset

Kuitenkin juuri sosiaalinen pääoma voisi olla pienen kansan suuri rikkaus tilanteessa, jossa rahapääomat tuntuvat käyvän niukemmiksi. Luottamus toisiin ihmisiin, yhdessä toimiminen ja ratkaisujen hakeminen tuottavat tuloksia jo ilman rahaakin – minkä lisäksi ne usein muuttuvat myös rahaksi. Se, jolla...

Den Stora Frågan

The Big Issue är namnet på den tidning som bostadslösa säljer i England. På engelska fungerar namnet på flera plan eftersom "issue" kan stå både för fråga eller problem och för upplaga eller nummer. På finska blir Iso Numero (det stora numret) inte riktigt lika fyndigt, men tidningen fyller samma funktion:...

Välbesökt mentalvårdsseminarium

Magmas seminarium om bristerna i mentalvården den 23 januari 2013 besöktes av över 70 personer.

De talar finska över huvudet på mig (Magma-studie 1/2013)

I denna rapport utreds läget inom mentalvården på svenska ur ett klientperspektiv.

Brister i svenskspråkig mentalvård

Bristerna är stora i mentalvården på svenska särskilt i huvudstadsregionen, visar en ny Magma-studie. Patienterna upplever ofta att de måste tala finska för att tas på allvar eller för att komma vidare i vårdkedjan. Språkproblemen kan leda till missförstånd och risken för felaktig diagnos ökar när parterna...

Språket på agendan i metropolen (Magma-studie 6/2011)

I den här studien ritar journalisten Johanna Westman upp en "vägkarta" för hur förändrade strukturer kunde stärka det svenska serviceutbudet, inte minst inom social- och hälsovården.

Språket på agendan i metropolen

I huvudstadsregionen bor 65 000–81 000 svenskspråkiga – antalet beror på vilka kommuner som räknas med. Den svenskspråkiga befolkningens åldersstruktur avviker från hela befolkningens. Särlösningar behövs för de äldres, för barnens och för de sjukas skull. Service på svenska kan lättare ordnas om befolkningsunderlaget...
  • 1 (current)