Hyvää hoitoa – myös ruotsiksi

Ajatuspaja Magman nostaa esille sosiaali- ja terveyspalveluiden laatukysymykset sekä niiden seurannan uudessa raportissaan.

God vård - också på svenska?

Hur ska man kunna främja god vård i Finland – också på svenska? De frågorna diskuteras i Magmas nya pamflett, bestående av två debatterande artiklar med ett samhällspolitiskt perspektiv på kvalitet i vården och språket som en del av kvaliteten.

Välbesökt mentalvårdsseminarium

Magmas seminarium om bristerna i mentalvården den 23 januari 2013 besöktes av över 70 personer.

De talar finska över huvudet på mig (Magma-studie 1/2013)

I denna rapport utreds läget inom mentalvården på svenska ur ett klientperspektiv.

Brister i svenskspråkig mentalvård

Bristerna är stora i mentalvården på svenska särskilt i huvudstadsregionen, visar en ny Magma-studie. Patienterna upplever ofta att de måste tala finska för att tas på allvar eller för att komma vidare i vårdkedjan. Språkproblemen kan leda till missförstånd och risken för felaktig diagnos ökar när parterna...

Den goda viljan inte nog

Om alla bara sköter sin butik blir vården på svenska inte bättre. Marit af Björkesten kommenterar i Hbl:s ledare (3.12.) Johanna Westmans utredning Språket på agendan i metropolen:

Hälsa är mer än pengar

EU-kommissionen presenterade i november förslaget till nytt hälsoprogram för åren 2014–2020. Programmets mål är att främja medborgarnas hälsa och öka deras kunskaper. I tider då hela unionen ser ut att knaka i fogarna under trycket av den ekonomiska krisen känns målet som en fräsch fläkt. Allas vårt...

Språket på agendan i metropolen (Magma-studie 6/2011)

I den här studien ritar journalisten Johanna Westman upp en "vägkarta" för hur förändrade strukturer kunde stärka det svenska serviceutbudet, inte minst inom social- och hälsovården.

Tidsmaskinen

Det börjar sakta mak gå upp vad regeringen är ute efter med sin kommunreform. Kommunerna skall bli så stora att det inte mera behövs sjukvårdsdistrikt eller landskapsförbund, inte i alla fall så som vi känner dem idag.Samtidigt för man över makten till städer från landsbygden.

Respect.

Det finns mänskor man inte lätt glömmer. Inte för att de skulle vara mer glimrande, inte för att de tar så mycket plats eller för någon som helst yttre egenskap utan för att det de säger har en sådan oerhörd tyngd. James Orbinski är en sådan mänska.

Iltalehti missar målet

Iltalehtis rapportering om en finsk personer som blev nekad hälsovård på sitt modersmål saknar proportioner, skriver Henrik Othman i Österbottens Tidning (31.10)

Sairasvuoteella oikeus äidinkieleen punnitaan

Jouduin vuosi sitten kahdesti leikkaukseen vakavan sairauden vuoksi. Kävi niin, että kohtasin ruotsinkielisiä henkilöitä sairaalamaailmassa useammin kuin normaalielämässäni.