Magma valde två kulturutredare

Wivan Nygård-Fagerudd och Mikael Kosk är de två som i Magmas regi ska göra den nya finlandssvenska kulturutredningen. Nygård-Fagerudd fokuserar på Österbotten och Kosk på de övriga regionerna. Utredarjobbet hade lockat ett tiotal kvalificerade sökande.

Kulturpolitik på svenska?

Diskussionen om kulturpolitiken handlar mest om fonder och stiftelser, men då glöms många andra aktörer bort. De har ofta helt egna utdelningsprinciper. Vem bär egentligen ansvaret för den svenskspråkiga kulturens framtid i Finland?

”Ni har ju era fonder”/ ”Vi har ju våra fonder” – hållbar kulturpolitik på svenska i Finland? (Magma-studie 3/2014)

Vem bär ansvaret för den svenskspråkiga kulturens framtid i Finland? Är det möjligt att tala om en hållbar kulturpolitik på svenska? Hur definieras svenskspråkig kultur och hur finansieras den?

Rädda stiftelsernas rykte!

Finlandssvenskheten i allmänhet och den finlandssvenska kulturen i synnerhet är helt beroende av sina fonder och stiftelser. Därför är både de tidigare och de helt färska avslöjandena om misstänkt fiffel och missbruk inom några av stiftelserna ytterst bedrövliga. De riskerar ju att förstöra hela stiftelseväsendets...

Guggenheimin kummajainen

Pistäydyin avecina Guggeheim-taidemuseosssa Bilbaossa. Ensimmäisen päivän kiertelemme mahtavaa monumentaalista wau-rakennusjättiläistä ulkoapäin. Toisena päivänä menimme sisälle. Bilbaota hallitseva Guggenheim-rakennus teki syvän vaikutuksen. Nimittäin heräsin museossa vierailun jälkeisenä yönä...

En musikhusarkitekt på vandring genom själens sällsamt klingande rum

27 jun 2011 | Mats Liljeroos
Helsingfors är den enda europeiska stad som - med undantag för specialfallet Berlin - i modern tid haft möjlighet att med kulturen och det offentliga livet i fokus bebygga stora och vitala delar av sitt kärncentrum från grunden. Och med vilket resultat, vilka stilpoäng?

Ett nej skall motiveras

För en tid sedan stötte jag på en frågeställning som ligger kvar och mal. Måste, eller måste inte, Svenska kulturfonden och Konstsamfundet motivera sina beslut gällande stipendier och andra bidrag, framförallt då beslutet är ett nej.

Svenskan – vägen till Norden och bortom

Just nu sitter jag och lägger en sista hand på en rapport om Scandinavian Films (samarbetsorganisation för de nordiska filminstituteten) närvaro på årets filmfestival i Berlin. En och en halv månad har gått sedan festivalen och tiden där börjar redan linda in sig i ett lätt nostalgiskt skimmer. Lätt...

Lunch med Erik Söderblom

Professor Erik Söderblom reflekterar kring kulturen och kulturpolitiken i Svenskfinland under temat ”Lagom är sämst”.
  • 1 (current)