Invandrare som företagare – erfarenheter från Finland

I Sverige sysselsätter invandrarföretagare 200 000 personer, i Finland är motsvarande antal bara drygt 10 000. Magmas nya utredning visar att invandrarföretagarna är en bortglömd resurs i vårt land. Företagen växer långsamt, företagarna har svårt att bilda nätverk med majoritetsbefolkningen och det finns...

Ruotsin kielen taito on silta Pohjoismaihin

Gunvor Kronman skriver i Helsingin Sanomats serie Me puhumme ruotsia om svenskan som en bro till de nordiska länderna.
  • 1 (current)