Onnistunut kotoutuminen vaatii kaikkien panostuksen

7 sep 2016 | Saara Kuittinen
Pakolaiset ja maahanmuutto ovat mahdollisuus yhteiskunnallemme – mikäli vain annamme maahamme tulijoille mahdollisuuden uuden elämän rakentamiseen.

Maahanmuutto ei aina ole valinta, mutta asenne on

29 aug 2016 | Lara Anastasiou
Jos jo kuusi vuotta sitten on keskustelu siitä, että maahanmuuttopolitiikkaamme on selkeytettävä, miksei kukaan ole tehnyt mitään?

Pakolaiset ja maahanmuutto – Uhka vai Mahdollisuus

16 aug 2016 | Juho Ojares
Eurooppa on kriisissä, ja myös Suomen on kannettava oma moraalinen vastuunsa.

Yrittäjänä Suomessa – maahanmuuttajataustaisten yrittäjien kokemuksia

Ruotsissa maahanmuuttajien yritykset työllistävät yli 200 000 työntekijää, Suomessa vastaava luku on runsaat 10 000. Ajatushautomo Magman tekemä selvitys osoittaa, että maahanmuuttajayrittäjä on unohdettu voimavara maassamme.

Yrittäjänä Suomessa (Magma-studie 1/2014)

Tämä raportti kertoo maahanmuuttajataustaisten yrittäjien kokemuksista. Se hakee vastauksia moniin tärkeisiin kysymyksiin. Mikä saa maahanmuuttajan ryhtymään yrittäjäksi? Mitkä seikat estävät hänen yrityksensä kasvun aikana, jolloin Suomi tarvitsee kipeästi lisää talouskasvua ja työpaikkoja?

Tilastot ja maahanmuutto

Maahanmuuton ja kansainvälisen liikkuvuuden tilastointi on Suomessa kehittynyt huimasti sitten 1990-luvun, mutta se on edelleen varsin puutteellista. Tilastokeskus ja eräät muut organisaatiot tuottavat joitakin aineistoja maahan- ja maastamuuttaneista, mutta näitä tietoja ei lähdetä tarkemmin analysoimaan,...

Maahanmuuttajasukupolvet

Maahanmuuttajasukupolvet ovat eurooppalaisen maahanmuuttokeskustelun keskiössä, mutta Suomessa ollaan vasta heräämässä aiheeseen. Maahanmuuttajien lapsiin liittyvät keskustelut identiteetistä, lähiöongelmista, koulumenestyksestä, syrjäytymisestä ja työllisyydestä. Keskusteluissa pohditaan kuinka maahanmuuttajien...

Maahanmuuton voittajat ja häviäjät

Kansantaloudellinen tutkimus ei ole yksiselitteisesti pystynyt osoittamaan maahanmuutosta olevan suurta haittaa tai etua vastaanottavalle yhteiskunnalle. Tästä huolimatta vallitsee konsensus siitä, että maahanmuutto on taloudelle pääsääntöisesti myönteinen ilmiö. Tähän viittaa myös se, että suurimmassa...

Kotoutuminen

Kotoutuminen ja kotouttaminen kuuluvat niihin sanoihin, joiden kuulemiselta ei voi välttyä maahanmuuttajista puhuttaessa. Kotoutuminen on suomalainen uudissana 1990-luvulta, joka viittaa käsitteeseen integraatio, eli jonkin osaksi tulemiseen. Kotoutuminen ja kotouttaminen olivat aluksi maahanmuuttohallinnon...

Suomi on maahanmuuttomaa

Yliopistotutkija ja uskontotieteen dosentti Tuomas Martikainen käsittelee maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä Magmalle kirjoittamassaan artikkelisarjassa. Martikainen pohtii samoja kysymyksiä vasta ilmestyneessä pamfletissa Suomi remix. Mistä maahanmuuttajat tulevat? Mitkä voimat pitävät yllä kansainvälistä...

Kansainvälinen liikkuvuus – globaali megatrendi

Ihmisten globaali liikkuvuus on yksi viime vuosikymmenten megatrendeistä. Globaali liike on kiihtynyt samanaikaisesti globaalin talouden avautumisen myötä, vaikka ihmiset ovatkin aina liikkuneet paikasta toiseen. Suomi on yksi globalisaation suurista voittajista ja taloudellisista menestystarinoista....

Globaali työ

Kansallisten työmarkkinoiden toimintaan vaikuttaa jatkuvasti enemmän kansainvälinen talous sekä työvoiman globaali kysyntä ja tarjonta. Tämän kehityksen on katsottu johtuvan laajasti harjoitetusta uusliberalistisesta talouspolitiikasta, joka on avannut maailmankauppaa ja vaikeuttanut yksittäisten valtioiden...